2020. október 28.
Tisztelt Leányvári Lakos! Cégünk rezsimentessé alakítja az emberek családi házát Európai Uniós hitel pályázattal, így ügyfeleink 10% önerővel juthatnak napelemekhez és valamilyen elektromos fűtési rendszerhez. Csúcstechnológiás fejlesztésű napelemeinkkel Magyarországon egyedülállónak számítunk, ami az ár/érték arányt illeti. Cégünk az MFB Lakossági Hitelprogramjában résztvevőknek teljes körű segítséget nyújt a pályázati anyag összeállításában is! Miért éri meg ez az együttműködés Önnek?...
2020. október 15.
Tájékoztató az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálatformáról     A Magyar Honvédség átalakítja és megújítja önkéntes tartalékos rendszerét, melynek új elemeként, a helyi közösségekre építve hozta létre az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati formát.   Az ország valamennyi járásában létrehozandó, területi elven szervezett önkéntes területvédelmi tartalékos századok megalakításának célja, hogy szükség esetén helyben álljon rendelkezésre egy kiképzett, felkészített, alkalmazha...
2020. október 14.
Tisztelt Lakosok!   A Kommunál-Junk Kft. tájékoztatja Önöket, hogy a mai napon  műszaki okok miatt a kis nyomtávú gépjármű a szűk utcákban nem tudja a kommunális és szelektív hulladékokat begyűjteni és elszállítani. Járatuk a kommunális hulladék elszállítását 2020. október 15. napon, a szelektív hulladék begyűjtését 2020. október 21. napon pótolja!   Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk! Megértésüket köszönjük!
2020. október 13.
Tisztelt Lakosok!   A fenti tárgyú közleményről bővebben a mellékelt dokumentumban olvashatnak, illetve 2020. október 15. naptól megtekinthető az alábbi webhelyen is: http://www.nfk.gov.hu/Gerecsei_erdotervezesi_korzet_news_551
2020. október 08.
Tisztelt Lakosság! A Komárom- Esztergom Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályának közleménye a „Tokodaltáró-Pilisjászfalu között létesítendő új építésű ivóvíz távvezeték – Előzetes vizsgálat” tárgyban megtekinthető az alábbi dokumentumban. A közlemény az Önkormányzat hirdetőtábláján (2518 Leányvár, Erzsébet u. 88.) is kifüggesztésre került 2020. október 07. napon.
2020. október 07.
LAKOSSÁGI FELHÍVÁS SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁSRÓL Örömmel értesítjük Leányvár lakosságát, hogy Önkormányzatunk összesen 40m3 szociális célú tüzelőanyag (keménylombos tűzifa) vásárlásához kapcsolódó pályázati támogatásban részesült. A támogatás felhasználásának célja a szociálisan rászorult (időszakosan vagy tartós létfenntartási gonddal küzdő) lakosság fűtési kiadásainak csökkentése. A szociális tűzifa támogatásra vonatkozó kérelem formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal (2518 Leányvár, Er...
2020. október 01.
A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt. E cél elérésének érdekében a Kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat mobilizálni kíván.   A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) K...
2020. szeptember 30.
Tisztelt Érintettek! A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatala tájékoztatta Hivatalunkat, hogy a mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző méhbetegség megállapítása miatt 2020. szeptember 25. naptól községi zárlatot rendel el Csolnok, Tokod, Tokodaltáró, Annavölgy, Leányvár, Dág, Sárisáp, Esztergom-kertváros, valamint Dorog települések közigazgatási területeire.   A községi zárlat ideje alatt tilos: a mézelő méhek, termékeik, a velük érintkezésbe kerülő esz...