Tájékoztató a 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról és azok eredményeiről

2020. november 20.

Leányvár Község Önkormányzata idén is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Az önkormányzat vállalta, hogy 2020. évben is hozzájárul azon leányvári diákok tanulmányihoz, akik a feltételeknek megfelelő pályázatok nyújtottak be.

 

Leányvár Község Önkormányzat Polgármestere 2020. november 13-án meghozta döntését a támogatott pályázók személyéről és a részükre nyújtott támogatások összegéről.

 

Az ösztöndíjpályázat keretében kizárólag a nyújtott támogatások összesített adatai hozhatók nyilvánosságra. Ezzel összhangban a pályázat eredményeivel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtom:

 

- az „A” típusú pályázati kiírásra benyújtott 14 db pályázati anyagból valamennyi megfelelt a pályázati kiírásban foglaltaknak, ezért a bírálatból formai hiba vagy hiányosság miatt nem kellett pályázót kizárni. A megvitatásra kerülő 14 fő pályázó közül mind a 14 pályázó támogatásban részesült. Az egy pályázóra jutó támogatás átlagos mértéke: 5.000, Ft/hó.

 

A 2021. évi pályázati fordulóban részt vett összes pályázó a támogatások pontos havi összegéről, valamint a pályázat továbbbi menetéről a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren (EPER) keresztül értesítést kapott.

 

 

Leányvár, 2020. november 20.

 

 

Bertáné Mihály Beáta

jegyző