Tájékoztatás hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedéséről

2018. január 30.

Tisztelt Lakosok!

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) konzorciumi megbízásából a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok kezelését és beszedését 2018. január 1. naptól az EASY TO TRAIN Kft/E.V végzi.

Amennyiben az ingatlanhasználó az NHKV Zrt. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó számláját nem teljesíti, úgy a díjhátralék rendezését fent nevezett részére történő befizetés útján is teljesítheti.

 

Leányvár Község Önkormányzata