2019. szeptember 24.
A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt. E cél elérésének érdekében a Kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat mobilizálni kíván. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm...
2019. augusztus 16.
Tisztelt Lakosok!   Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Helyi Választási Iroda 2019. augusztus 24-én (szombaton) 8.00 és 16.00 óra között az ajánlóívek iránti igények átvétele és ajánlóívek kiadása érdekében ügyeletet tart a Polgármesteri Hivatalban.   2019. augusztus 25-én (vasárnap) nincs ügyelet, 2019. augusztus 26-tól az ajánlóívek iránti igény leadása és az ajánlóívek kiadása munkaidőben történik az alábbiak szerint:   Hétfőtől péntekig: 7.30-15.30-ig Pénteken 7.30-12.00-ig  
2019. augusztus 15.
Tisztelt Lakosok!   Leányvár Község Önkormányzata 2019. augusztus 21. és 2019. augusztus 23. között igazgatási szünet miatti zárva tartására tekintettel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása 2019. augusztus 21-én elmarad. Fenti napon a község családsegítője, Csillag Ramóna a 06-30/427-8883-as telefonszámon elérhető.   Megértésüket köszönjük!
2019. augusztus 14.
Szűrővizsgálattal az Egészségért   Azok a Leányvár településen lakó 45-65 év közötti hölgyek, akik az elmúlt két esztendőben nem vettek részt mammográfiás vizsgálaton , 2019. szeptember hónapban névre szóló meghívót kapnak mammográfiás szűrővizsgálatra   A vizsgálat időpontja: 2019. szeptember 16-17. között, a behívólevélen megadott időpontban.   A vizsgálat a Művelődési Háznál parkoló szűrőbuszon történik.   Törődjünk egészségünkkel és vegyünk részt a szűrővizsgálaton!     Ame...
2019. augusztus 12.
Tisztelt Lakosok!   Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Választási Bizottság kitűzte a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását.   A szavazás napja: 2019. október 13. A szavazás 6:00 órától 19:00 óráig tart.   A nemzetiségi névjegyzékben az a választópolgár szerepel, aki kérte nemzetiségi névjegyzékbe vételét. A kérelmet 2019. szeptember 27-ig lehet benyújtani. A választópolgárok a nemzetiségi névjegyzékbe történt felvételükről is értesítőt kapnak.   A nemzetiségi n...
2019. augusztus 12.
Tisztelt Lakosok!   Tájékoztatjuk Önöket, hogy a köztársasági elnök kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását.   A szavazás napja: 2019. október 13. A szavazás 6:00 órától 19:00 óráig tart.   A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről, valamint a szavazás helyéről és idejéről értesítőt kapnak. A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatal) tekinthető meg.   A választójoggal rendelkező választóp...
2019. július 31.
Tisztelt Lakosok!   Tájékoztatjuk Önöket, hogy Leányvár Község Önkormányzata és a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Leányvári Kirendeltsége   2019. augusztus 10-én, valamint 2019. augusztus 21-23-ig igazgatási szünet miatt zárva tart. Kivételesen, sürgős esetben a 06-30/698-1455 telefonszámon érdeklődhetnek.  
2019. július 24.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatja a tisztelt lakosokat, hogy 2019.07.29. – 2019.08.02. között szabadság miatt elmarad az ügyfélfogadás. A legközelebbi ügyfélfogadás időpontja: 2019.08.07.Sürgős esetekben hétköznap a 06-33-431-170, valamint a 06-30-323-6898 telefonszámon hívható a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat dorogi irodája.Rendkívüli esetekben, 16 óra után, illetve ünnepnapokon, az esztergomi HÍD Szociális, Család – és Gyermekjóléti Központ Késze...