2021. március 05.
TÁJÉKOZTATÁS NEVELÉSI- és OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ELRENDELT  RENDKÍVÜLI SZÜNETRŐL és A GYERMEKÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSÁRÓL Tájékoztatjuk a Leányvári Erdély Jenő Általános Iskolába és a Leányvári Cseresznyefa Óvodába járó gyermekek szüleit a 17/2021. (III.05.) EMMI határozat értelmében, hogy az óvodákban és az iskolákban 2021. március 8-tól a tavaszi szünet végéig, azaz 2021. április 6-ig rendkívüli szünet került elrendelésre. Az iskolában 2021. március 8-ától 2021. március 31-éig a nevelés-o...
2021. március 05.
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS A PILISCSÉVI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LEÁNYVÁRI KIRENDELTSÉGÉNEK MUNKA- és ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJÉNEK VÁLTOZÁSÁRÓL Tisztelt Lakosság!   A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Leányvári Kirendeltsége 2021. március 8. napjától (hétfő) határozatlan ideig „home office” munkavégzési rendre áll át. Ügyfélfogadás tekintetében az elkövetkezendő időszakban a telefonos, vagy e-mailben történő ügyintézésre biztosítunk elsősorban lehetőséget. Amennyiben az ügy kapcsán in...
2021. március 04.
Tisztelt Érintettek!   A Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat feladatellátásáról és körzetkijelöléséről a mellékelt dokumentumban tájékozódhatnak.
2021. március 03.
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény gépjárműadót érintő rendelkezései alapján 2021. január 1-től a belföldi gépjárművek utáni gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el. A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben azonban továbbra is az illetékes önkormányzati adóhatóság jogosult eljárni. A 2020. december 31-én gépjárműadó adónemben fennálló tartozásokat Leányvár Község Önkormányzat 58600489...
2021. március 01.
Az E.ON Áramszolgáltató Kft. tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2021. február 11-án kelt FVFO/276-5/2021 számú határozatával az E.ON Áramszolgáltató Kft. villamos energia egyetemes szolgáltatói üzletszabályzata módosításra került. A módosítás az alábbi részeket érintette: Nettó 5000 Ft alatt nem kerülnek elkészítésre és nem kerülnek kiküldésre a papír alapú részszámlák, hanem a következő részszámlával vagy részszámlákkal összevontan kerülnek kezel...
2021. március 01.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján a területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét. Az Esztergomi Tankerületi Központ, mint a Komárom-Esztergom megye Esztergomi Járás közigazgatási területére kiterjedő működési területtel rendelkező, az állami köznevelési feladat ellátásban fenntartóként résztvevő tankerületi központ a működési területén található általános iskolák felvételi körzetét a TK/106/00099...
2021. február 17.
Tisztelt Lakosok!   Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Központi Statisztikai Hivatal a 2021. évi népszámlálás időpontját a járványügyi helyzetre tekintettel 2022. október-november közötti időszakra halasztja.   A népszámlálással kapcsolatos további információkról folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.   Megértésüket köszönjük!
2021. február 17.
Tisztelt Lakosok!   Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. február 23-án kedden a "Mélyúton" fakivágási munkálatok miatt 9-12 óra között ideiglenes forgalomkorlátozás lesz.   Kérem, hogy a fent megjelölt időpontban az említett útszakaszt lehetőségeikhez mérten szíveskedjenek elkerülni!   Megértésüket és türelmüket köszönjük!   Leányvár Község Önkormányzata