Tájékoztató a 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról és azok eredményeiről

2019. december 05.

Tájékoztató a 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjpályázatok

elbírálásáról és azok eredményeiről


Leányvár Község Önkormányzata idén is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Az önkormányzat vállalta, hogy 2020. évben is hozzájárul azon leányvári diákok tanulmányihoz, akik a feltételeknek megfelelő pályázatok nyújtottak be.

 

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 12-i ülésén elbírálta a benyújtott pályázati anyagokat és meghozta döntését a támogatott pályázók személyéről és a részükre nyújtott támogatások összegéről.

 

Az ösztöndíjpályázat keretében kizárólag a nyújtott támogatások összesített adatai hozhatók nyilvánosságra. Ezzel összhangban a pályázat eredményeivel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtom:

 

- az „A” és „B” típusú pályázati kiírásra benyújtott 9 db pályázati anyagból valamennyi megfelelt a pályázati kiírásban foglaltaknak, ezért a bírálatból formai hiba vagy hiányosság miatt nem kellett pályázót kizárni. A Képviselő-testület elé megvitatásra kerülő 9 fő pályázó közül mind a 9 pályázó támogatásban részesült. Az egy pályázóra jutó támogatás átlagos mértéke: 5.000, Ft/hó.

 

A 2020. évi pályázati fordulóban részt vett összes pályázó a támogatások pontos havi összegéről, valamint a pályázat továbbbi menetéről a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren (EPER) keresztül értesítést kapott.

 

 

Leányvár, 2019. december 04.

 

 

Baumstark Tiborné

jegyző