2019. november 11.
E-önkormányzat portál használatáról szóló tájékoztató
2019. november 08.
TÁJÉKOZTATÓ A KÓBÓR EBEKKEL KAPCSOLATOS FELADATOK ÉS HATÁSKÖRÖKRŐL Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) és (4) bekezdése rendelkezik a kóbor állatok befogásával kapcsolatos feladatokról, kötelezettségekről. A törvény említett bekezdései értelmében a települési önkormányzat kötelező feladata a település belterületén a kóbor állatok befogása. Leányvár Község közigazgatási területeinek közterületein a gyepmesteri feladatok ellátása vállalkozási szerző...
2019. november 05.
A Tatabányán rendezett ÉDRJSZ regionális judo verseny keretében bírói vizsgát szereztek a Leányvári SE gutai edzőtáborban felkészített bíró jelöltjei, gyakorló és 3. osztályú szinten. A szervezést és a jelöltek felkészítését Oláh Szilárd és Pfluger Antal végezte, a vizsgáztatói feladatkört Szolnok István látta el. Az egyesület külön köszönettel él Havasi Viktor felé, a vizsga szervezésében való segítő közreműködéséért.   Sikeres bírói vizsgát tettek:   Maszlavér Eszter        III. osztály ...
2019. november 05.
Tisztelt Lakosság! Tájékoztatom Önöket, hogy a Vertikál Nonprofit Zrt. által biztosított lakossági üveg hulladékgyűjtésre szolgáló BORB tartály biztonsági okokból az iskola udvarról áthelyezésre került az önkormányzat udvarára.   Mit helyezhetek el az üveggyűjtő konténerben? - A napokban fordultak önkormányzatunk munkatársaihoz azzal a kérdéssel, hogy pontosan milyen üvegfajtákat lehet a tartályba helyezni, ezért  a Kommunál-JUNK Kft. állásfoglalásának rövid összegzését ezúton megosztom ...
2019. október 31.
Tisztelt Lakosok!   Az E2 Hungary Zrt. tájékoztatja Önöket, hogy költözés miatt a telefonos ügyfélszolgálat 2019. október 31. 12.00 órától 2019. november 05. 16 óráig szünetel.   Sürgős esetekben  a kkv@e2hungary.hu e-mail címen tudnak kapcsolatba lépni kollégáikkal.  
2019. október 29.
Tisztelt Lakosok!   Tájékoztatjuk Önöket, hogy műszaki ügyekben az ügyfélfogadás az alábbiak szerint módosul: Leányvár Község Önkormányzata 2019. október 31-től minden csütörtökön 8.00 órától 15.00 óráig várja ügyfeleit a Polgármesteri Hivatalban.   Leányvár Község Önkormányzata
2019. október 29.
Tisztelt Leányvári Lakosok!   Leányvár utcáit – elsősorban az Erzsébet utcát – érintően az út menti parkolással kapcsolatban problémák merülnek fel a biztonságos közlekedés, a hulladékbegyűjtés akadályoztatása kapcsán. Tisztelettel kérem a leányvári autótulajdonosokat, hogy az utak menti parkolás/megállás során legyenek figyelemmel egyrészt a KRESZ megállásra vonatkozó szabályaira (különös tekintettel a KRESZ 40. § (5) b) pontjára, miszerint: „Tilos megállni, ahol a jármű és az úttesten levő...
2019. október 17.
LAKOSSÁGI FELHÍVÁS Szociális tűzifa támogatás Leányvár Község Önkormányzata összesen 25m3 szociális célú tüzelőanyag (keménylombos tűzifa) vásárlásához kapcsolódó pályázati támogatásban részesült. A támogatás felhasználásának célja a szociálisan rászorult (időszakosan vagy tartós létfenntartási gonddal küzdő) lakosság fűtési kiadásainak csökkentése. A szociális tűzifa támogatásra vonatkozó kérelem formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal (2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.) szociális ügyin...