Parkolási tájékoztató

2019. október 29.

Tisztelt Leányvári Lakosok!

 

Leányvár utcáit – elsősorban az Erzsébet utcát – érintően az út menti parkolással kapcsolatban problémák merülnek fel a biztonságos közlekedés, a hulladékbegyűjtés akadályoztatása kapcsán.


Tisztelettel kérem a leányvári autótulajdonosokat, hogy az utak menti parkolás/megállás során legyenek figyelemmel egyrészt a KRESZ megállásra vonatkozó szabályaira (különös tekintettel a KRESZ 40. § (5) b) pontjára, miszerint: „Tilos megállni, ahol a jármű és az úttesten levő záróvonal vagy a jármű és az úttest másik szélén álló jármű között legalább három méter széles hely nem marad.”), másrészt - amennyiben kivitelezhető - az udvaron és/vagy hídon való parkolást/megállást preferálják.


Legyünk tekintettel a közúti forgalom minden résztvevőjére, parkolási kultúránkkal támogassuk az akadálymentes és biztonságos járműforgalmat.

2019.10.29.

Köszönettel:


Fári Csaba s.k.
polgármester