TOBORZÁS - Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

2016. január 14.

Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

H-2500 Esztergom Kossuth L. u. 40. Web: komarom.katasztrofavedelem.hu

Tel, fax: (06-33)520-000; 520-001; E-mail: esztergom.kk@katved.gov.hu

 

 

TOBORZÓ

 

Miért fontos az önkéntesség?

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) Kormány rendelet lehetővé teszi az önkéntes polgári védelmi szervezetek létrehozását.

Amikor a híradásokban áradó folyókról, belvízről, villám árvízről, szélviharról, vagy más természeti pusztításról hallunk, akkor bizonyára sokan gondolkozunk el azon, hogy vajon hogyan is tudnánk segíteni. A 2013. júniusi dunai árvíz során az önkéntesek segíteni akarása példaértékű volt az egész országban.

A megújult Katasztrófavédelmi rendszerben az egyik fontos cél az, hogy a hivatásos szakemberek munkáját egyre több önkéntes segítse. Az új típusú mentőcsoportok vállalt feladata, hogy a településükön a hivatásos szervekkel együttműködve megakadályozzák a katasztrófákkal járó károk kialakulását, vagy ha ez nem lehetséges, tevékenyen vegyenek részt azok felszámolásában.

 

Sorra alakulnak a települési önkéntes mentőcsoportok országos szinten. Ezek az önkénteseket tömörítő csoportok a Katasztrófavédelemmel együtt, annak irányításával alkalmazhatóak a védelmi, kárelhárítási munkákra. Az önkéntes mentőcsoportok alkalmazásának feltétele, hogy a nemzeti minősítést megszerezzék, ehhez pedig teljesíteniük kell az alkalmazásukhoz szükséges gyakorlati, elméleti feladatokat, így szerezve meg a szükséges szaktudást, mely alkalmassá teszi őket a kárterületen való munkához.

 

Milyen előnyei vannak az önkéntes mentőcsoportok létrehozásának?

A csoport alkalmazására akkor kerülhet sor, ha más szervek (katasztrófavédelem, mentőszolgálat, stb.) erői, eszközei nem elegendőek a veszélyhelyzet felszámolásához, illetve ha azt a lakosság, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme indokolttá teszi.

A már megalakított köteles polgári védelmi szervezetek létszáma csökkenthető lesz a megalakított települési önkéntes mentőcsoport létszámával.

További előnye, hogy a jelentkező személy a rendelkezésre állásának tartalmát és feltételeit maga szabja meg a hatályos jogszabály alapján.

Az előnyök folytatásaként pedig fontos elmondani, hogy lehetséges határozott időtartamú rendelkezésre állást is kikötnie az önkéntesen jelentkezőnek.

Azért, hogy a járás és a települések rendelkezzenek önmentő képességgel, a települések besorolásának figyelembe vételével a területi rendeltetésű Gerecse Járási Mentőcsoportot követően önkéntes települési mentőcsoportok megalakulását szorgalmazzuk, hogy szükség esetén, helyben képesek legyenek reagálni, hatékonyan és gyorsan kiegészítve a hivatásos erők képességeit.

Tisztelt Jelentkező!

Amennyiben kedvet érez hozzá, hogy önkéntes mentőszervezet tagja legyen, úgy a mellékelt jelentkezési lapot kitöltve elektronikusan, az esztergom.kk@katved.gov.hu e-mail címre, postai úton az Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltségre (2500 Esztergom, Kossuth L. u. 40.) megküldeni szíveskedjen 2016. február 10-ig.

 

JELENTKEZÉSI LAP

 

MENTŐCSOPORT TAGJÁNAK

 

 

Alulírott (név, lakcím, mobiltelefonszám, e-mail cím)

…………...............................................................................................................................................

…………...............................................................................................................................................

anyja neve:…………………………………………………………….…………………………..…...

szül. hely. idő:.......................................................................................................................................

munkahely (megnevezése, címe, telefonszáma):

…………..............................................................................................................................................

…………..............................................................................................................................................

foglalkozása:

…………..............................................................................................................................................

speciális szaktudása (kisgépkezelői, alpin, búvár, stb.):

………….............................................................................................................................................

………….............................................................................................................................................

 

kérem jelentkezésem elfogadását a TELEPÜLÉSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT tagjai közé.

 

Kijelentem, hogy:

  • az általános orvosi vizsgálatok és tudomásom szerint az egészségügyi állapotom a Mentőcsoportban való szereplésemet nem befolyásolja,

Vállalom, hogy

  • a Mentőcsoport működési területén a mentőcsoportban meghatározott feladatokat végrehajtom,

  • szükség esetén külön megállapodás alapján saját eszközeimmel is segítem a Mentőcsoport munkáját,

  • az évenkénti gyakorlatokon, felkészítéseken részt veszek.

 

 

............................, 20…..............................

 

.................................................................

jelentkező aláírása

 

Záradék:

A jelentkezést támogatom.

 

…………………., 20…….............................

 

 

...............................................................

 

 

 

*A megadott adatokat kizárólag a Jelentkezőnek a Katasztrófavédelemnél történő átmeneti regisztrációjára használjuk, azokat a Jelentkező tudta és beleegyezése nélkül SEMMILYEN további szervhez, hivatalhoz nem továbbítjuk!