2017. október 10.
Tisztelt Lakosok! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szociális célú tűzifa támogatás iránti igényüket 2017. október 10-től 2017. november 15-ig nyújthatják be az önkormányzat szociális ügyintézőjénél ügyfélfogadási időben.   Leányvár Község Önkormányzata
2017. október 10.
Tisztelt Lakosok!   Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2017. november 3-án (pénteken) 06.00 órától 18.00 óráig kamarai választást tart az Esztergomi Járási Hivatal épületében. (2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 4. I. emelet Gadányi Terem)
2017. október 10.
Tisztelt Lakosok!   Tájékoztatjuk Önöket, hogy a KalászNet Kft. október hónapban üzembiztonsági fejlesztési munkálatokat végez, melyek szolgáltatás kiesét okozhatnak.   Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy az alábbi csatornák elnevezése 2017. október 3. naptól módosul: - az AXN White csatorna elnevezése Sony Max elnevezésre, - az AXN Black csatorna Sony Movie Channel elnevezésre változik.   A Viacom International Hungary Kft. megszünteti a VIVA csatorna magyarországi elérhetőségét, helyett...
2017. október 03.
Tisztelt Lakosok! Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadási rendje 2017. november 1. naptól az alábbiak szerint változik: A település családsegítője, Keresztesiné Stróbl Réka minden csütörtökön 9-12 óráig tart ügyfélfogadást a Polgármesteri Hivatalban. A családsegítő közvetlenül a 06-30/427-8883-as telefonszámon hétfőtől csütörtökig 1/2 8-16 óráig, pénteken 1/2 8-14 óráig érhető el. Sürgős esetekben, 16 óra után, illetve ünne...
2017. október 02.
Tisztelt Lakosok!   Tájékoztatjuk Önöket, hogy Önkormányzatunknál ismét kulturális közfoglalkoztatási lehetőség nyílik 1 fő érettségivel rendelkező személy részére, azonnali kezdési lehetőséggel. A jelentkezéseket legkésőbb szerda (2017. október 4.) reggel 9 óráig várjuk a hivatal@leanyvar.hu email címre.  
2017. október 02.
Helyi építési szabályzat módosítása Leányvár Község Önkormányzat képviselő-testülete 8/2017. (IX.27.) önkormányzati rendeletével módosította a helyi építési szabályzatról szóló 4/2004. (IV.26.) önkormányzati rendeletet, mely módosítás indokai: Leányvár hatályos településrendezési előírásait a helyi építési szabályzatról szóló 4/2004. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) állapítja meg. Az építési övezetek a HÉSZ 1. mellékletében kerültek lehatárolásra. Ennek alapján a község...
2017. szeptember 29.
A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt. E cél elérésének érdekében a Kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat mobilizálni kíván.   A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) K...
2017. augusztus 16.
Tisztelt Lakosok!   Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kommunál-JUNK Kft. üveghulladék tárolásához szükséges tartályt biztosít településünkön. A tartály Leányvár Község Önkormányzati Hivatalának udvarában került elhelyezésre. Az üveghulladék gyűjtő a Hivatal nyitva tartási idejében elérhető: 2017. szeptember 1-ig: Hétfőtől csütörtökig: 6-14 óráig Pénteken: 7.30-12.00 óráig 2017. szeptember 4-től: Hétfő: 7.30 – 17.00 óráig Kedd-Csütörtök: 7.30 – 15.30 óráig Péntek: 7.30 – 12.00 ó...