2019. október 31.
Tisztelt Lakosok!   Az E2 Hungary Zrt. tájékoztatja Önöket, hogy költözés miatt a telefonos ügyfélszolgálat 2019. október 31. 12.00 órától 2019. november 05. 16 óráig szünetel.   Sürgős esetekben  a kkv@e2hungary.hu e-mail címen tudnak kapcsolatba lépni kollégáikkal.  
2019. október 29.
Tisztelt Lakosok!   Tájékoztatjuk Önöket, hogy műszaki ügyekben az ügyfélfogadás az alábbiak szerint módosul: Leányvár Község Önkormányzata 2019. október 31-től minden csütörtökön 8.00 órától 15.00 óráig várja ügyfeleit a Polgármesteri Hivatalban.   Leányvár Község Önkormányzata
2019. október 29.
Tisztelt Leányvári Lakosok!   Leányvár utcáit – elsősorban az Erzsébet utcát – érintően az út menti parkolással kapcsolatban problémák merülnek fel a biztonságos közlekedés, a hulladékbegyűjtés akadályoztatása kapcsán. Tisztelettel kérem a leányvári autótulajdonosokat, hogy az utak menti parkolás/megállás során legyenek figyelemmel egyrészt a KRESZ megállásra vonatkozó szabályaira (különös tekintettel a KRESZ 40. § (5) b) pontjára, miszerint: „Tilos megállni, ahol a jármű és az úttesten levő...
2019. október 17.
LAKOSSÁGI FELHÍVÁS Szociális tűzifa támogatás Leányvár Község Önkormányzata összesen 25m3 szociális célú tüzelőanyag (keménylombos tűzifa) vásárlásához kapcsolódó pályázati támogatásban részesült. A támogatás felhasználásának célja a szociálisan rászorult (időszakosan vagy tartós létfenntartási gonddal küzdő) lakosság fűtési kiadásainak csökkentése. A szociális tűzifa támogatásra vonatkozó kérelem formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal (2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.) szociális ügyin...
2019. október 11.
Tisztelt Lakosok! A Kommunál- JUNK Kft. tájékoztatta Hivatalunkat, hogy sajnálatos módon, mint ahogy azt az elmúlt években is tapasztalták, a lakosok a hamut az edényben helyezik el. Ezzel a legnagyobb probléma az, hogy legtöbb esetben még forró állapotban kerülnek bele az edényekbe, amely több okból is nagyon veszélyes! A kuka ürítésekor a hamu szállóporként jelentkezik, veszélyezteti a dolgozók egészségét, illetve a forró hamu rendkívül tűzveszélyes a hulladékgyűjtő autóba kerülve. ...
2019. szeptember 25.
Tisztelt Méhtartók!   A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatala tájékoztatta Hivatalunkat, hogy a mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző méhbetegség megállapítása miatt községi zárlatot rendel el Csolnok, Tokod, Tokodaltáró, Annavölgy, Kesztölc, Leányvár, Dág, Sárisáp, Esztergom-kertváros községekre valamint Dorog város egész közigazgatási területeire.   A községi zárlat alatt álló területről tilos: méheket, betegség terjesztésére alkalmas anyagokat, méhésze...
2019. szeptember 24.
A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt. E cél elérésének érdekében a Kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat mobilizálni kíván. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm...