HATÁRSZEMLE 2015. június 29. - július 5. között

2015. június 12.

Tisztelt Lakosok!

 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Földhivatali Osztályának tájékoztatása alapján a termőföld hasznosítási kötelezettséggel kapcsolatos kiemelt helyszíni ellenőrzésre, határszemlére

Leányvár településen 2015. június 29. - július 5. közötti időszakban kerül sor.

Kiemelt figyelmet fordítanak a beruházási terület, a beruházási célterület művelési ágban nyilvántartott földrészleteken, a mellékhasznosítás illetve az ideiglenes hasznosítási kötelezettség teljesítésének az ellenőrzésére, valamint az engedély nélküli más célú hasznosítások felderítésére. Fokozott figyelmet fordítanak a mezőgazdasági területek megközelítését szolgáló dűlőutak, illetve a belvíz megelőzését szolgáló vízelvezető árkok, csatornák állapotára.

Jogsértés megállapítása esetén a hatóság felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre, valamint jogkövetkezményeire és legalább 20 napos határidő megállapításával végzésben kötelezi annak megszüntetésére. Amennyiben a végzésben megállapított határidő eredménytelenül telt el, földhasználati bírság kiszabására kerülhet sor. A bírság összege 20.000 forintnál nem lehet kevesebb.

Felhívjuk a Tisztelt termőföld tulajdonosok, illetve használók figyelmét, hogy a határszemle ellenőrzés 2015. július 1-től összekapcsolódik a parlagfűvel fertőzött területek felkutatásával. Amennyiben parlagfűvel fertőzött terület kerül felderítésre, abban az esetben a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály előzetes felszólítás nélkül szabhat ki, illetve kényszerkaszálást rendelhet el, melynek költségeit a tulajdonosra/használóra terheli.