Tájékoztató adóváltozásról

2015. november 20.

Tisztelt Adózók!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. január 1-től változnak az építményadó és a telekadó szabályai. A változás oka az, hogy az adókedvezmény megállapításánál nem tehető különbség az állandó bejelentett lakcímmel rendelkezők és az egyéb adózók között.

Leányvár Község Önkormányzatának a helyi adókról szóló 4/2015. (III.20.) rendelete alapján 2016-tól megszűnik az állandó bejelentett lakcímmel rendelkezők adókedvezménye, egyúttal az adó mértéke jelentős mértékben csökken.

Ennek eredményeként a helyi lakosok adófizetési kötelezettsége minimális mértékben változik csupán.

A telekadó mértéke a korábbi 50,- Ft/m²/év mértékről 15,- Ft/m2/év mértékre csökken.

Az építményadó mértéke lakás esetében 420,- Ft/m2/év mértékről 90,-Ft/m²/év mértékre,

nem lakás céljára szolgáló építmény esetében pedig 30,- Ft/m2/év mértékről 20,- Ft/m2/év mértékre változik.

 

A rendelet elérhető Leányvár Község Önkormányzatának holnapján: www.leanyvar.hu/lakosoknak/koerjegyzoseg/hatalyos-rendeletek

 

Kérjük a Tisztelt Adózókat, hogy a fentiek alapján vizsgálják felül korábbi bevallásukat, és az építményüket, telküket érintő esetleges változásokat (alapterület változás, tulajdonos személyében történ változás, az építmény rendeltetésének megváltozása)

2016. január 15-ig bevallani szíveskedjenek.

 

A bevallásban szereplő adatok valódiságát 2016. áprilisától ellenőrizzük.

 

A telekadó, építményadó bevallási nyomtatvány az önkormányzat holnapjáról letölthető (www.leanyvar.hu/lakosoknak/koerjegyzoseg/letoeltheto-nyomtatvanyok), illetve a Hivatal ügyintézőjétől átvehető.

 

Üdvözlettel:

 

Baumstark Tiborné

jegyző