Polgármesteri beszámoló 2013.

2013. december 06.

Leányvár Község Önkormányzata és a Leányvári Német Önkormányzat által közösen megtartott november 29-i közmeghallgatáson tájékoztatást adtam a 2013-as év jelentős eseményeiről. Ennek a közmeghallgatási beszámolónak a leiratát olvashatják alább.

 

Tisztelt Lakosok!

Fontos változást jelentett az önkormányzat működésében a tavaly év végén adósságkonszolidációs állami kifizetés. Az adósság kiegyenlítésén túlmenően, a Parlament az eddigiektől eltérő önkormányzati finanszírozási rendszert állított fel, ami megnehezítette az önkormányzati költségvetés tervezését, és megvalósítását. Összességében a leányvári helyi és speciális adottságok miatt kedvezően jöttünk ki ebből a változásból, amit más polgármesterek - gyűléseken és megyei találkozókon tett - beszámolója igazol. Sok település finanszírozását elsodorta az új finanszírozási rendszer, mi nem tartozunk ezek közé.

A Leányvári Általános Iskolát érintő legfontosabb változás, hogy a tanév közepén, 2013. január 1-vel állami fenntartás alá kerül: a KLIK vette át. Leányvár esetében ez azt jelenti, hogy nem csak a pedagógusok munkáltatója lett, hanem az iskola teljes üzemeltetését is ők biztosítják. A gázszámláktól a villanyégőcseréig minden az ő feladatuk. Az önkormányzat ennek ellenére továbbra is segíti az iskolát karbantartási feladatok ellátásában. Az iskola átadás időszakában nagy mennyiségű szerződés, leltár, munkaköri átadás, stb. történt. Nem volt azóta visszalépés, biztos kezekben, az állami fenntartónál van az iskola sorsa.

Az óvoda életében is történt egy szervezi átalakulás kényszer. A korábbi években Piliscsév, Kesztölc, Leányvár együtt működtette óvodáit és iskoláit közösen fenntartott társulásban.

Később a hármas társulást megszüntettük 2013. július 1-i határidővel, mivel fenntartása már több hátránnyal mint előnnyel járt. A törzskönyvi módosítás, kincstári jelentések, társulás megszüntetése, az új intézmények megalapítása óriási adminisztrációs terhet jelentett az önkormányzatoknak.

A Művelődési ház életéről viszonylag röviden meg tudok emlékezni, mivel ott idén nem történtek komolyabb változások. 2011. évi pályázati felújítás során megvalósult, illetve komfort fokozatában lényegesen jobban felszerelt épületté vált. A könyvtár működtetését ettől az évtől a megyei könyvtárral együttműködésben biztosítottuk, minek következtében több mint 1 millió forintot kaptunk az idei évben különböző eszközök, folyóiratok vásárlására és állománygyarapításra.

Szociális ellátások terén a dorogi kistérségi társulás ellátja továbbra is a házügyi segítségnyújtást, azt a szociális étkeztetést, ami volt eddig is. Volt némi szervezeti átalakulás, de lényegesen kisebb volt, mint az eddig felsoroltaknál. Egyelőre zökkenőmentesen működik minden, nem is tervezünk benne különösebb változtatást.

Januárban létrejöttek a járási hivatalok esztergomi központtal, amiben az volt az eredeti koncepció, hogy a járásokba bevisznek rengeteg ügyet és ezzel csökkentik a helyi önkormányzati hivatalok ügy terhelését. A Komárom-Esztergom Megyei Járási Hivatalon belül az esztergomi járás a legnagyobb.

Manapság mindenhez kell a hivatalok munkája, a nélkül nem tudnánk egyetlen egy intézményt sem működtetni. Jelenleg a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 10 fő köztisztviselőből áll. 2008-ban csak Leányváron 8 fő köztisztviselő dolgozott. Viszonyításképpen az ez évi 10 fővel két településen, mennyi munka terhelődik a dolgozókra. Az első közös évünk Piliscsévvel a 2012. év volt, mostanra sikerült nagyon hatékony együttműködést kialakítani velük. Ez látszik a lakosság, és az ügyfelek kezelésén.

Elmondható az önkormányzat gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetéről, hogy nagyobb biztonsággal tudtunk neki indulni az évnek, vonatkozik ez mind a bevételek, mind a kiadások oldalára. Lényegesen jobban áll a pénzügyi helyzetünk, mint amire számítottunk.

 

Fejlesztésekről

 

Idén júniusban megtörtént a Kenyérmezei patak medertisztítása, ami Piliscsévvel közös beruházás volt 50-50%-os költségmegosztásban teljes mértékben önkormányzati forrásból valósult meg a Márkakő Kft. kivitelezésében, aki munkaerőt és kotrógépet is biztosított. A kivitelezés költsége 1 millió Ft+áfa volt.

Teljes mértékben önkormányzati forrásból valósult meg a Várdomb utca térkövezése, amit a Képviselő-testület pályázati lehetőségek hiányában volt kénytelen ily módon megvalósítani. Az útburkolat korszerűsítése június-szeptember hónapokban valósult meg a Chriss Bau Kft. kivitelezésében, melynek költsége 12.479.904,-Ft+ÁFA volt. A kifizetést az önkormányzat, önkormányzati telkek árbeszámításával és készpénzzel tudta megoldani, ami már a pályázati anyag kiírásában is szerepelt. A térköves megoldás mellett szólt, hogy az aszfalt út kivitelezése meglepő módon költségesebb megoldásnak bizonyult az árajánlatok bekérése alapján.

Pályázatok terén sikeres évet tudhatunk magunk mögött, több pályázatot nyertünk, melyek vagy megvalósultak már, vagy még folyamatban vannak. Többek között megvalósuló fejlesztés az óvoda fejlesztés TÁMOP 3.1.11. pályázat, ami játszótéri játékok telepítését és az óvodapedagógusok képzését foglalja magába. Ez utóbbi még folyamatban van a Metodus Kft. szervezésében, költsége 6.540.000,- Ft, míg a játszótéri játékok költsége 4.087.500,- Ft a QualiSun-Garden Kft. kivitelezésében.

A Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar intézményt érinti az óvoda nyílászáró korszerűsítés BM pályázat, amely 80%-ban volt támogatott fejlesztés, 2013. májusában az IQ-Term Kft. kivitelezésében valósult meg. A támogatott összeg 3.229.800,-Ft+áfa volt. Szintén 80%-os támogatottságú az önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése UMVP pályázat, melynek kivitelezési ideje szeptember-november, teljes költsége 7.177.155,-Ft+áfa. A pályázat a hő megtartása szempontjából már most érzékelhető költségmegtakarítást jelent magában foglalta a tetőfödém szigetelését, kivitelezője a Rich—Bau Kft. (Leányvár). A radiátorok cseréjét az EVA Bt. (Tokodaltáró), míg a bejárati kapu, a nyílászárók és a hivatali ajtók, ablakok cseréjét a G+P Faipari Bt. (Leányvár) végezte.

A Sportpálya területét érinti a játszótér és közpark építés UMVP pályázat, ahol a pályázó a LENA civil szervezet, a finanszírozást pedig az Önkormányzat adja, így a támogatottság mértéke 100%. A kivitelezés ez év novemberétől kezdődik meg a QualiSun-Garden Kft. kivitelezésében, a játszótéri játékok és parképítés költsége 11.397.130,- Ft+áfa. A játszótéri játékok esetében fontos a gyermekek biztonsága, hogy a játékok megfeleljen a biztonságvédelmi előírásoknak.

 

Folyamatban lévő pályázatok:

 

v     Óvoda bővítés BM pályázat, ~ 28 millió          forint+áfa

v     Óvoda eszközbeszerzés           ~3 millió forint

v     Óvoda bútor beszerzés            ~3 millió forint

v     Kálvária szoborcsoport helyreállítása és           pihenőpark építése az LNNKKE közreműködésével ~10 millió forint


A 2011-ben az önkormányzat bevezetett egy új ösztöndíjat, a Bursa Hungarica, felsőoktatási ösztöndíjrendszert, amit mai napig folytatunk. Idén 9 fiatal egyetemista és főiskolás adta be a pályázatát és tudtuk őket támogatni tanulmányaikban.

Idén bevezettünk egy új támogatási formát, a leányvári újszülöttek támogatását, 20 ezer forint induló támogatásban részesülnek. Így némi támogatással hozzá tudunk járulni az élet kezdésükhöz.

Ez évben először tudtunk eredményesen pályázni szociális tűzifára, amit a Belügyminisztérium pályázatán nyertünk. Két hete érkezett meg a támogató határozat. A testület fogja eldönteni majd, hogy milyen keretek közt és milyen feltételek közt fogunk tudni kiosztani 31,5 köbméter tűzifát.

Hulladékszállítás:

A teljes lakosságot érintő kérdés a hulladékszállítás, amelynek aktuális változásait az alábbi pontok tartalmazzák:

  • 2013. május 27-én a Saubermacher-Magyarország Kft. a szolgáltatási szerződés felmondását kezdeményezte, a szolgáltató 2013. november 30-án kivonul az országból.
  • Leányvár község, mint a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás tagtelepülése, a többi tagtelepüléssel együtt, képviselő-testületi döntésével átadta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feladatát a társulásnak.
  • A társulás 2013. szeptember 4-én közbeszerzési pályázatot írt ki, az eljárás 2013. november 7-én hozott társulási tanács határozat alapján eredménytelen, ezért a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. tv. második részében foglaltak szerint gyorsított meghívásos eljárást folytat le.
  • A közgyűlés megbízta a társulás elnökét, hogy felkérje a megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot a Vertikál Közszolgáltató Zrt. (8145 Polgárdi, Bocskai út 39.) 2013. december 1-től történő ideiglenes kijelölésére a meghívásos gyorsított eljárású közbeszerzési eljárás eredményes elvégzéséig tartó időszakra.
  • · 2013. december 1-től a hulladékszállítás közszolgálati feladatát a Kataszrófavédelmi Igazgatóság kijelölése szerint a Vertikál Közszolgáltató Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.) A Katasztrófavédelmi Igazgatóság látja el.

Az ideiglenes ellátás díja:

  • természetes személy esetében 3,463 Ft/liter + áfa

60 literes gyűjtőedény: 208.- Ft + áfa

120 literes gyűjtőedény: 416.- Ft + áfa

240 literes gyűjtőedény: 831.- Ft + áfa

1100 literes gyűjtőedény: 3.809.- Ft + áfa összegben,

  • nem természetes személy esetében 4,2 Ft/liter + áfa összegben kerül megállapításra.

A fent nevezett díjakat a közszolgáltató havi bontásban számlázza az ingatlan tulajdonosának, tulajdonosi közösségének, birtokosának, vagy használójának. A díjak befizetése postai csekken, átutalással, valamint csoportos beszedéssel történhet.

 

 

Leányvár, 2013.12.03.

 

Hanzelik Gábor s.k.

polgármester