Eb-összeírás tájékoztató

2013. szeptember 06.

Tisztelt Lakosság!

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B. §-a alapján, az önkormányzatok ebrendészeti feladatainak ellátása érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három évente legalább egy alkalommal eb-összeírást kell végezni. Az eb-összeírást községünkben, az önkormányzatunk által kijelölt munkatárs, Adamik Jánosné fogja elvégezni 2013-09-09-től kezdődően folyamatosan.

Az eb-összeíró adatlapot a kézhezvételtől számított 8. napon belül kitöltve kérjük Leányvár Község Önkormányzatához (Erzsébet u. 88.) visszajuttatni.

Kérem Önöket, hogy Adamik Jánosnét szíveskedjenek segíteni feladata elvégzésében!

Amennyiben Ön nem eb tartó lakos, e tájékoztatásomat kérem tekintse tárgytalannak.

 

Leányvár, 2013-09-06

 

Köszönettel:

Baumstark Tiborné sk.

Jegyző