Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

2014. december 09.

Tájékoztató a 2015. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjpályázatok

elbírálásáról és azok eredményeiről

 

Leányvár Község Önkormányzata idén is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Az önkormányzat vállalta, hoy 2015. évben is hozzájárul azon leányvári diákok tanulmányihoz, akik a feltételeknek megfelelő pályázatok nyújtottak be.

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 24-ei ülésén elbírálta a benyújtott pályázati anyagokat és meghozta döntését a támogatott pályázók személyéről és a részükre nyújtott támogatások összegéről

Az ösztöndíjpályázat keretében kizárólag a nyújtott támogatások összesített adatai hozhatók nyilvánosságra. Ezzel összhangban a pályázat eredményeivel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtom:

- az „A” típusú pályázati kiírásra benyújtott 8 db pályázati anyagból valamennyi megfelelt a pályázati kiírásban foglaltaknak, ezért a bírálatból formai hiba vagy hiányosság miatt nem kellett pályázót kizárni. A Képviselő-testület elé megvitatásra kerülő 8 fő pályázó közül mind a 8 pályázó támogatásban részesült. Az egy pályázóra jutó támogatás átlagos mértéke: 5.000, Ft/hó.

- a „B” típusú pályázati kiírásra nem érkezett pályázat.

A 2015. évi pályázati fordulóban részt vett összes pályázó a támogatások pontos havi összegéről, valamint a pályázat továbbbi menetéről a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren (EPER) keresztül értesítést kapott.

Leányvár, 2014. december 8.

 

Baumstark Tiborné

jegyző