József Attila Megyei és Városi Könyvtár Leányvárt érintő beszámolója

2014. június 30.

I.

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár, mint szolgáltató könyvtár

A megyei könyvtár humán és tárgyi erőforrásai a Megyei Ellátási Csoport 2013 szeptemberi megalakulásakor megfeleltek a feladat ellátására. Az ellátási csoport négy munkatársa szakmailag felkészült, így képesek erőteljes módszertani támogatást nyújtani. A  települések maradványaiból finanszírozott 2013-as beszerzéseknek köszönhetően nem csupán szakmai, hanem tárgyi segítséget is tudtunk (és a továbbiakban is fogunk tudni) adni az azt kérő településeknek:

 • vetítővászon szakmai továbbképzésekhez, rendezvények lebonyolításához (kölcsönözhető)
 • 14 db notebook szakmai továbbképzésekhez, ezek a kistelepülések számára is kölcsönözhetők
 • projektor szakmai továbbképzésekhez, rendezvények lebonyolításához (kölcsönözhető)
 • 2 db nyomtató a mindennapos adminisztrációs munkához
 • vonalkód-nyomtató
 • Textlib-adatbázis egyesítés a közös megyei katalógus kialakításához, kistérségi munkaállomások megvásárlása

 

Könyvtárhasználat

A kistelepülési könyvtárakba átlagosan a lakosok 8 %-a van beiratkozva. A regisztrált felhasználók 79 %-a gyermekkorú,  egy lakosra 0,7 könyvtárlátogatás jut évente, egy regisztrált felhasználó 9 alkalommal látogatott el 2013 során településének könyvtárába, egy könyvtárlátogató átlagosan 1,3 dokumentumot, egy regisztrált könyvtárhasználó átlagosan 13 könyvet kölcsönzött ki 2013-ban, ugyanez a mutató a gyerekere vetítve 7,5 dokumentum. Meg kell jegyyeznünk, hogy az egyes települések könyvtárainak használata nagyon-nagy eltéréseket mutatnak.  Ennek okát a könyvtárosok eltérő elhivatottságában lájuk.

Humán erőforrás

A kistelepülések könyvtárainak humán erőforrás-ellátottsága nem  mindenhol felel meg a kívánatosnak. Legrosszabb helyzetben az 1500 fő feletti lakosságszámú települések vannak, az önkormányzatok számára nagy nehézséget okoz a megfelelő képzettségű könyvtáros kinevezése. Nagy a fluktuáció, ez mindenképpen nehezíti a színvonalas könyvtári ellátás megszervezését. A könyvtárosok digitális és könyvtárszakmai kompetenciái hiányosak, ez szintén nehezíti munkánkat. A legtöbb önkormányzat részmunkaidőben alkalmazza könyvtárosát, a részmunkaidő általában a nyitvatartási időre vonatkozik, így a belső munkákra a könyvtárosoknak nem marad idejük. A könyvtári nyitvatartás  igyekszik alkalmazkodni a településeken élők életritmusához,  délelőtt és délután is várják olvasóikat a települési könyvtárosok.

Dokumentumbeszerzés

Az állami kiegészítő támogatás 45,3 %-át költötték el a települések  dokumentumbeszerzésre. A számadatok alapján az általunk ellátott lakosságból 5 főre jutott egy dokumentum beszerzése és egy főre 300 forintnyi dokumentumbeszerzés jutott.

Közösségi szolgáltatások

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 56 Komárom-Esztergom megyei kistelepülési könyvtárában 150 rendezvény valósult meg. A 150 rendezvény közül 109 a kistelepülési kiegészítő támogatás finanszírozásában teljesült. A legaktívabb célcsoport – várható és kívánatos módon – a gyermek és ifjúsági korosztály volt. Egy-egy rendezvény átlagos látogatottsága átlagosan 32,5 fő volt. A kistelepüléseken élők közül 2013 során minden 15. lakos látogatott el könyvtári rendezvényre, ez rendkívül alacsony szám.

Konklúziók:

 1. A gyermek- és ifjúsági korosztály olvasásfejlesztése rendkívül fontos helyet kapott küldetésnyilatkozatunkban. Ezt a korosztályt három úton terveztük elérni: számukra érdekes dokumentumok beszerzésével, programok szervezésével és digitális kompetenciáik és lehetőségeik fejlesztésével. A kistelepülések könyvtárosai megértették ennek a feladatnak a fontosságát, a dokumentumbeszerzésben különös gondot fordítottak erre a korosztályra, a rendezvények zöme szintén nekik szólt, és a legtöbb településen elérhetővé vált az Internet. Ennek eredménye számokban mérhető: a beiratkozott olvasók nagy része gyermek (79 %).
 2. A települési könyvtárakat felmértük abból a szempontból, hogy mennyire akadálymentesítettek, és milyen, fogyatékossággal élők számára használatos eszközökkel rendelkeznek. Fogyatékossággal élők számára használatos eszközökkel nem rendelkezik egyetlen kistelepülési könyvtár sem, az akadálymentesítés sem megoldott a települések nagy részén,  56 települési könyvtárból mindössze 23-ba lehet akadálymentesen bejutni. Sok könyvtár esetében nem csupán 2-3 lépcsőfok áthidalását kellene megoldani, hanem szükségessé válna az egész könyvtár áthelyezése az emeletről vagy a galériáról a földszintre. Megoldást jelentene lift üzemeltetése is, ennek azonban – a kivitelezési és fenntartási költségek miatt – nincs létjogosultsága a községekben. A könyvtárosok figyelmét felhívtuk a problémára, a megoldás  az önkormányzatok kezében van.
 3. Közösségi térként képzeltük el a kistelepülési könyvtárainkat, ahol minden lakos talál a maga számára inspiráló dokumentumokat, rendezvényeket, társakat. Megismerve a településeken élők érdeklődését (nagymértékben támaszkodva természetesen a települési könyvtárosok ismereteire), a gyűjteményszervezésben és a rendezvények profiljának meghatározásában igyekeztünk a különböző kívánságoknak eleget tenni.
 4. Alapvető küldetésünknek tekintettük, hogy a könyvtári rendszer vérkeringésébe bekapcsoljuk a kistelepülési könyvtárakat – különös tekintettel az 500 főnél kisebb községekre. Ennek érdekében folyamatosan tájékoztattuk a könyvtárosokat a szakmai programokról, a könyvtári héten közös workshopot tartottunk, valamint folyamatos módszertani segítséget nyújtottunk számukra.

 

Település neve: Leányvár

2013-as adatok:

Regisztrált használók száma

108 fő

Személyes használat

1140 alkalom

Kölcsönzött dokumentumok száma

3806 db

14 éven aluli regisztrált használók száma

115 fő

14 éven aluliak személyes használata

750 alkalom

14 éven aluliak által kölcsönzött dokumentumok száma

2300 db

Beszerzett dokumentumok száma

216 db

Folyóiratok

Nők Lapja, Koala, HVG, Élet és Tudomány, Csodaceruza, Baba Magazin, Ezermester 2000, Házak Magazin, Itthon Otthon Van, Kerti Kalendárium, Képmás, National Geographic, Nők Lapja Egészség, Az Otthon, Ötlet Mozaik, Természetgyógyász Magazin, Kismama, Nők Lapja Psziché, Őstermelő, Szép Házak, Természetbúvár, Kreatív Ötletek, Dekorációs Ötletek, Könvtári Levelezőlap

Rendezvények

Nézz körül a könyvtárban (2013.10.10.)

Könyvtárhasználati vetélkedő (2013.11.11.)

Bóbita együttes (2013.12.04.)

 

Beszerzett tárgyi eszközök

színes duplex másolós hálózati nyomtató

Javaslatok:

 • olvasás- és könyvtárnépszerűsítő programok szervezése a felnőtt korosztálynak
 • digitális kompetenciafejlesztést segítő programok szervezése
 • olvasói számítógép beszerzése
 • könyvtárközi kölcsönzés felajánlása az olvasóknak
 • selejtezés

Tatabánya, 2014. május 28.

 

Dr. Voit Pál

igazgató