Hulladékgyűjtési naptár 2013. évre

2012. december 20.
HULLADÉKGYŰJTÉSI  NAPTÁR  2013. ÉVRE

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Saubermacher Magyarország Kft. Esztergomi Fióktelepe szolgáltatási területén a 2013. évben az ünnepekre való tekintettel a hulladékszállítás rendje a következők szerint alakul:

dátum

ürítési nap

módosítás

ürítés dátuma

ürítési nap

április 1.

Húsvét hétfő

helyett

március 30.

szombat

május 20.

Pünkösd hétfő

helyett

május 18.

szombat

december 25.

Karácsony első napja (szerda)

helyett

december 21.

szombat

 

 • A táblázatban nem szereplő munkaszüneti és ünnepnapokon a hét megszokott napján szállítjuk el a hulladékot.
 • Háztartása hulladékát hetente egyszer (dorogi lakótelepeken kétszer), csak a megadott napon szállítjuk el, a szerződés szerinti szabványméretű edényből.
 • Kérjük, hogy a gyűjtőedényzetet reggel 6 óráig helyezzék ki a közterületre.
 • A többlethulladék elszállításához cégfelirattal ellátott zsákot biztosítunk, amely megvásárolható az ügyfélszolgálaton, egyes üzletekben és a zsákértékesítést felvállaló polgármesteri hivatalban.
 • A 2013. évi matricához való hozzájutás érdekében kérjük, hogy hátralékát rendezze. Az aktuális éves matricát csak akkor van módunk postázni, ha a 2012 évi számláit kiegyenlítette.
 • Kérjük, hogy az e levéllel kézhezkapott számla mellékleteként küldött matricát ragassza fel jól láthatóan a gyűjtőedény oldalára.
 • A későn kihelyezett, nem a szerződött űrtartalomnak megfelelő méretű vagy matricával nem rendelkező edényeket nincs módunkban elszállítani. Kérjük, az edénye méretét a szerződése méretéhez igazítsa.
 • Ha a hulladékszállítási matricája az edényről eltűnik, azt minden esetben telefonon jelezze az ügyfélszolgálat felé, hogy a szolgáltatása folyamatos legyen az adott címen. A be nem jelentett elmaradásokat nem tudjuk pótolni.
 • A lomtalanítás egyéni bejelentés alapján történik a 2013. évben is. Lomtalanítási igényét ügyfélszolgálatunkon telefonon és e-mailen jelezheti. Lomtalanítási szolgáltatásunkat március 15-től június 15-ig, szeptember 1-től november 15-ig veheti idénybe.
 • Amennyiben Ön nem halmozott fel hátralékot és mégsem kapta meg a matricát a mostani számlával együtt, azt telefonon jelezze ügyfélszolgálatunkon.
 • 2013. január 1-től kizárólag az új, 2013. évi matricával ellátott edényeket áll módunkban üríteni.
 • Javasoljuk, hogy a kukaedényre az ingatlan címét (utca, házszám, esetleg település) fessék fel az esetleges lopások elkerülésére.
 • Számlát évente négy alkalommal állítunk ki, a fizetési határidő betartását előre is köszönjük Önnek.
 • A számlát kiegyenlíthetik csekken, átutalással ill. díjlehívással. Amennyiben Ön számláját a jövőben díjlehívással szeretné fizetni, kérjük, hogy keresse fel számlavezető pénzintézetét, adja meg Társaságunk beszedési azonosítóját illetve az Ön pontos ügyfélkódját.

Beszedési azonosítónk: A13559212T243

 • Ha a számla kiegyenlítése nem történik meg határidőre, felszólító levelet küldünk ki, melynek költsége a hátralékos Ügyfelet terheli.
 • A közszolgáltatás keretében történő hulladékszállítás díjának hátraléka adók módjára behajtható köztartozás.
 • Kérjük Önt, hogy saját érdekében szíveskedjék megőrizni a befizetés megtörténtét igazoló átutalási postautalvány-szelvényeket, valamint számláinkat.
 • A szolgáltatásunkkal és a számlával kapcsolatos észrevételeit telefonon, levélben illetve elektronikus úton teheti meg. Ügyfélfogadási időnk: hétfő 7-19, szerda és csütörtöki napokon 8-16 óráig.

Ügyfélszolgálati elérhetőségünk: 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 9., tel: 33/520-340, e-mail: esztergom@saubermacher.hu

 • Kérjük, hogy minden esetben hivatkozzon a számlán található ügyfélkódjára.
 • Kérjük Önt, hogy az ingatlanok tulajdonosainak, használóinak személyében(elhalálozás, elköltözés, névváltozás stb.) ill. a szerződés méretében bekövetkezett változásokat szíveskedjenek 15 napon belül írásban lakcímkártya, halotti anyakönyvi kivonat másolatával hitelesítve bejelenteni. A szerződés lezárásának, módosításának feltétele, hogy az aktuális évi hulladékszállítási matrica a címünkre visszaérkezzen.
 • Felhívjuk figyelmét, hogy társasházban szerződés-módosítást, megszüntetést és új szerződést csak a társasházi közös képviselő aláírásával ellátva és csak a következő negyedév kezdetével áll módunkban elfogadni.

Bízunk abban, hogy információinkkal az Ön segítségére lehettünk!

Tisztelettel:

Saubermacher Magyarország Kft.