Meghívó

2014. április 25.

Tisztelettel meghívom Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. április 28-án (hétfőn) 18.00 órakor tartandó képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tanácsterme

 

Napirendi pontok:


1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

3. Az önkormányzat 2013 évi zárszámadásának elfogadása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

4. Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzésről

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

5. Döntés civil szervezetek támogatásáról

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

6. Leányvári 222 hrsz.-u – ingatlan (ravatalozó épülete) helyi védelembe vétele.

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

 

Leányvár, 2014. április 23.

 

Hanzelik Gábor sk

polgármester