KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság Felhívása

2012. november 07.

A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége levelében tájékoztatta Leányvár Község Önkormányzatát a BM Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség vizsgálata alapján kidolgozott javaslatokról, szabadtéri tüzek megelőzése érdekében.

Az idei év tavaszán jelentősen megnövekedett a szabad területen keletkezett tüzek száma: míg 2011. első félévében 5.484, addig 2012. év ugyanezen időszakában 12.450 tűzeset volt. A tűzesetek száma épített környezetben is megemelkedett, amelyek a kerti hulladék égetésével összefüggő eseményekre vezethetők vissza. A tüzek szinte minden esetben műveletlen, elhanyagolt, gondozatlan területeken keletkeztek, jellemzően a települések külterületein. Az összefüggő száraz növényzet miatt a tűz terjedése rendkívül gyors volt. A tűz továbbterjedésének a gondozott, kaszált területek határa minden esetben gátat szabott. A tűzesetek körülményeinek vizsgálata azt mutatja, hogy a tüzeket túlnyomóan emberi felelőtlenség, gondatlanság okozza.

A felhívásban a Kirendeltségvezető felszólítja a gondozatlan területek tulajdonosait, hogy a megelőzés érdekében tegyék rendbe területeiket! A területek gondozásának elhagyása szankciót vonhat maga után.

Leányvár Község Önkormányzata a köztisztaság fennntartásáról szóló 1/2012.(VIII.30.) önkormányzati rendeletében a következők szerint szabályozza a kerti hulladék égetését:

"4.§.

 (1) A rendszeres háztartási hulladék elszállításába bekapcsolt területeken június-július-augusztus hónapokban kerti hulladék égetése tilos. A kerti hulladék égetését a hétfő és csütörtök napokon, szélcsendes időben a vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásával szabad végezni. A kerti hulladék elégetése előtt a közvetlen lakóingatlan szomszédjait értesíteni kell.

 (2) Kerti hulladékot ünnep- és munkaszüneti napokon nem lehet égetni. "

 

Országos tűzgyújtási tilalom életbelépése esetén az Önkormányzat tájékoztatja a lakosságot.