Meghívó Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-i ülésére

2014. február 03.

Tisztelettel meghívom Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. február 3-án (hétfőn) 18.00 órakor tartandó képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tanácsterme


Napirendi
pontok:

1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról

Előadó: Hanzelik Gábor

2. Leányvár Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének megalkotása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

Meghívottak: Szabó Sándorné, Szivekné Vojczek Zsuzsanna gazdálkodók

3. Leányvár Vaskapu-puszta 8/18 helyrajzi számom lévő magánút fenntartása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

4. Önkormányzati bérlakásra érkezett kérelem elbírálása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

5. Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet megalkotása

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

6. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2012.(II.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

7. Döntés az LNNKKE és a Leányvári Óvodáért Alapítvány által nyert pályázatok finanszírozásához nyújtott Önkormányzati támogatásról. (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

8. Egyebek

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

Leányvár, 2014. január 29.

 

Hanzelik Gábor sk

polgármester


Az előterjesztések anyagát az önkormányzat/ előterjesztések oldalon érheti el.