Hirdetmény hulladékszállításról

2013. november 29.

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII.26.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése alapján ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy a települési szilárd hulladék ideiglenes ellátás körében történő elszállítására 2013. december 1-től kerül sor, mely közszolgáltatási feladat ellátásával a Vertikál Közszolgáltató Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.) került megbízásra.

Az ideiglenes ellátás díja:

  • természetes személy esetében 3,463 Ft/liter + áfa

60 literes gyűjtőedény: 208.- Ft + áfa

120 literes gyűjtőedény: 416.- Ft + áfa

240 literes gyűjtőedény: 831.- Ft + áfa

1100 literes gyűjtőedény: 3.809.- Ft + áfa összegben,

  • nem természetes személy esetében 4,2 Ft/liter + áfa összegben kerül megállapításra.

A fent nevezett díjakat a közszolgáltató havi bontásban számlázza az ingatlan tulajdonosának, tulajdonosi közösségének, birtokosának, vagy használójának. A díjak befizetése postai csekken, átutalással, valamint csoportos beszedéssel történhet.

 

Leányvár, 2013. november 28.

 

Hanzelik Gábor s.k.

polgármester