Szándéknyilatkozat az óvodai német nemzetiségi nevelés-oktatás igénylésével kapcsolatban

2013. november 25.

FELHÍVÁS - TÁJÉKOZTATÓ

az óvodai német nemzetiségi nevelés-oktatás igénylésével kapcsolatos szándéknyilatkozat megtételéhez

(FIGYELEM -törvényi változás az eddigi gyakorlathoz képest!!!)

 

Tisztelt Szülők!

Leányvár Község Önkormányzata és a Leányvári Német Önkormányzat a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi  CXC. törvény 83. § (7) bekezdése, valamint a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, továbbá a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1) EMMI rendelet 3. és 12. §-a alapján felméri a 2014/15-ös nevelési évre a német nemzetiségi óvodai nevelésre vonatkozó igényeket.

Az ezzel kapcsolatos tájékoztató és a szándéknyilatkozat nyomtatványa megtalálható a helyi óvodában, illetve bővebb felvilágosítást a helyi óvodavezetőtől kaphatnak.

Kérjük, hogy akik gyermeküket a Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar” 2518  Leányvár, Erzsébet utca 46-48. intézménybe szeretnék járatni 2014. szeptember 1-től, illetve azt követően a 2014/15-ös nevelési évben év közbeni óvodakezdéssel, azok a szülők

2013. november 30-ig

 

keressék fel az óvodavezetőt, mert a nemzetiségi óvodai nevelésben való részvételt a szülők a törvény 1. sz. mellékletében meghatározott nyilatkozat kitöltésével igényelhetik. Ezt a nyilatkozatot az idei évben november 30-ig a fenntartónak (önkormányzat) tovább kell juttatni, hogy a 2014/15-ös nevelési évben a nemzetiségi óvodai nevelés megszervezését a szülők igénye alapján a fenntartó biztosítsa/biztosíthassa.

A fent említett szándéknyilatkozat benyújtásának szükségessége csak azokra a gyermekekre vonatkozik, akiket a 2014/15-ös nevelési évtől először iratnak be az óvodába.

A már beíratott, óvodába járó gyermekek szüleinek ilyen nyilatkozatot nem kell tenniük!

 

Az óvoda elérhetőségei

Intézményvezető:   Kiss Lászlóné

Telefon:  33-487-290;     06-30-662-33-77;

 

 

Leányvár Község Önkormányzata

Hanzelik Gábor polgármester sk.

 

Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar

Kiss Lászlóné óvodavezető sk.


Leányvári Német Önkormányzat

Gáspár Tibor elnök sk.