Leányvár Község településrendezési eszközeinek nyilvánosságra hozatala

2021. november 25.

Tisztelt Lakosok!

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményeiről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 43. § (2) bekezdése alapján gondoskodom az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (4) bekezdése alapján Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XI.17.) önkormányzati rendeletével módosított a helyi építési szabályzatról szóló 4/2004. (IV.26.) önkormányzati rendeletének nyilv á noss á gra hozataláról .

Az Eljr. 43. § (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbi rövid közérthető összefoglalót teszem közzé:

 

Leányvár község Önkormányzata képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 4/2004. (IV.26) önkormányzati rendelet módosítása vált szükségessé.

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) beruházásában valósul meg az „Esztergom–M1 autópálya közúti kapcsolat fejlesztése, Tanulmányterv, Megvalósíthatósági tanulmány, KHT, valamint engedély és kiviteli terv elkészítése (K001.09)” tárgyú projekt, amely érinti Leányvár Község közigazgatási területét.

A beruházás megvalósításához többségében, jelenleg még mezőgazdasági művelés alatt álló, közlekedési célú átminősítendő területek igénybevételére is szükség van. A beruházás tervezése és megvalósítása során, ezen területek igénybevétele, illetve átminősítése miatt, szükséges a településrendezési eszközök módosítása.

Az „Esztergom – M1 autópálya közúti kapcsolat fejlesztése, Tanulmányterv, Megvalósíthatósági tanulmány, KHT, valamint engedélyezési és kiviteli terv (K001.09)” tárgyú projekt, a 345/2012. (XII. 6.) Kormányrendeletben, mint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű infrastruktúra beruházás szerepel. Ennek alapján megtörtént Leányvár Község Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítása keretében, az Esztergom–M1 autópálya közúti kapcsolat fejlesztése érdekében a tervezett, M100 gyorsforgalmi út, Leányvár község közigazgatási területére vonatkozó, településrendezési eszközökkel kapcsolatos illesztése.

Leányvár Község településrendezési eszközeinek módosítása vált szükségessé továbbá a Budapest-Esztergom vasútvonal Leányvár közigazgatási területén található P+R parkoló kapacitásfejlesztése kapcsán. Ennek alapján megtörtént Leányvár Község Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítása keretében a P + R parkoló bővítésének a településrendezési eszközökkel való ellátása.

 

 

Leányvár, 2021. november 23.

 

Fári Csaba sk.

polgármester

Kapcsolódó dokumentumok:
Leányvár Község településszerkezeti tervének módosítása - P + R parkoló kapacitásbővítése kapcsán(558 K)
Leányvár község településszerkezeti tervének módosítása - M100 gyorsforgalmi út kapcsán(837 K)
Leányvár Község helyi építési szabályzatáról szóló rendelet módosítása(1.3 M)