Termőföld tulajdonosok figyelem!

2013. február 15.

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletek alapján változnak a földhasználati nyilvántartási eljárás szabályai. A törvény 2013. január 1-től kötelezővé tette a földhasználóknak, hogy területi mértéktől függetlenül, minden külterületi (zártkerti) termőföld (szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő-gyep), kivéve az erdő művelési ágú területek – használatát be kell jelenti a földhivatal felé. Belterületen csak az 1 hektárt meghaladó területet kell jelenteni. A földhasználat bejelentése akkor is kötelező, amennyiben a terület nincs művelve! A bejelentés díjmentes! Az adatlap postai úton is beküldhető, feltétlen fel kell tüntetni rajta a bejelentő személyi azonosítóját, ill, mellékelni kell lakcímkártyájának másolatát. A már bejegyzett (aki már bejelentette) földhasználók számára is van kötelező adatszolgáltatás: a magánszemély földhasználónak személyi azonosítóját és állampolgárságát, a gazdálkodó szervezet földhasználónak statisztikai azonosítóját kell közölni a földhivatallal, a „földhasználati azonosító adatközlési adatlap”-on. A szükséges adatlapok letölthetőek a Földhivatal honlapjáról, illetve az önkormányzatnál beszerezhetőek. Az adatlapok beküldésének határideje: 2013. március 30.

 

Baumstark Tiborné sk.

körjegyző

Kapcsolódó dokumentumok:
foldhaszn bej13 jav(75 K)