Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2013

2012. november 15.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat is mobilizál. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. A Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi részének forrása a felsőoktatási intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás, melyet a felsőoktatási intézmények folyósítanak.

Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (2 tanulmányi félévre pályázható):

  • lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén
  • hátrányos szociális helyzet
  • felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte (a pályázati kiírásban részletezett feltételeknek megfelelően)

Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (6 tanulmányi félévre pályázható):

  • lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén
  • hátrányos szociális helyzet
  • korábban még nem nyert felvételt felsőoktatási intézménybe

LEÁNYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA felé a pályázat leadási határideje MEGVÁLTOZOTT:  2012. november 23.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati fordulójáról további részleteket az Emberi Erőforrás Minisztérium Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján olvashat:

http://www.emet.gov.hu/bursa-hungarica

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázatainak kezelésére létrehozott Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer az EPER-Bursa. A regisztráció a pályázati eljáráshoz nélkülözhetetlen, a belépési pont és segítség a belépéshez a következő linkre kattintva érhető el:

http://www.emet.gov.hu/bursa-hungarica/eper-bursa