Tájékoztatás a talajterhelési díj változásáról

2012. február 03.

2011. évi CCI. törvény 234. §-a módosította a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12.§ (3) bekezdésében meghatározott talajterhelési díjat.

Ennek következtében 2012. február 1-től a talajterhelési díj mértéke Leányváron 360,- Ft/m3 összegről 3.600,- Ft/ m3 összegre változott.

A talajterhelési díj alapja csökkenthető az elszállíttatott (szippantott) szennyvíz számlákkal igazolt mennyiséggel.

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azokat érinti, akik a műszakilag rendelkezésre álló csatornára nem kötöttek rá, kizárólag házi szennyvízelhelyezést alkalmaznak.

Felhívom figyelmüket, hogy ez a díj tízszerese a korábban fizetett talajterhelési díjnak, ezért lehetőség szerint mindenki kössön rá csatornára.

 

Leányvár, 2012. február 2.

 

Baumstark Tiborné
körjegyző