Tájékoztató

2012. január 23.

A Kormány megalkotta az 1299/2011.(IX.1.) határozatát, melyben megbízta a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztert, hogy készítse elő és terjessze a Kormány elé a járásokról szóló törvényjavaslat tervezetét.

Dorog Város Polgármesteri Hivatala, jegyzői hatáskörben - kistérségi településekre kiterjedően is – az alábbi körzetközponti feladatokat tölti be:

 • a kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területéről, a kijelölési eljárásról, valamint a szakmai feltételekről szóló 220/1997. (XII.5.) Korm. rendelet alapján az építéshatósági ügyeket,
 • a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet alapján a gyámhivatali feladatokat,
 • az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000.  (XII.26.) Korm. rendelet alapján az okmányirodai feladatokat,
 • a környezeti zaj és rezgés ellené védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendeletben előírt egyes környezetvédelmi feladatokat,
 • a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII.31.) Korm. rendeletben előírt telepengedélyezési feladatokat.

A kormányhatározat megfogalmazza a járások kialakításának elveit, ezen szempontok elvárásainak  Dorog Város az alábbiak szerint megfelel:

 • A Dorogi Járás 1950. június 1-től, 1984. január 1-ig létezett,
 • a járás területe a megye határaihoz metszés nélkül igazodik,
 • Dorog várostól a kistérség legtávolabbi települése is 25 km-en belül van, közlekedési csomópontban fekszik, a településekről VOLÁN járatokkal átszállás nélkül megközelíthető, rendelkezik vasútállomással,
 • A kistérség településeinek lakosság száma 41.000 fő.
 • A Kormányhatározat 2. g) pontja kimondja, hogy járási székhely olyan település legyen, ahol már kiépült az államigazgatási infrastruktúra,
 • az Intézmények Házában (Dorog központjában) került elhelyezésre az Okmányiroda 10 munkaállomással, az irodában POS-terminál, ügyfélhívó-rendszer került kiépítésre, valamint a Városi Gyámhivatal.
 • Ugyanitt került elhelyezésre a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Dorogi, Esztergomi Kistérségi Népegészségügyi Intézete, dorogi székhellyel a dorogi és esztergomi kistérség feladatait látja el.
 • Körzeti Földhivatal, (Az Intézmények Házával szomszédos épületben Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 15 települése vonatkozásában)
 • Felújított épületben elhelyezett Városi Rendőrkapitányság, (kistérségi települések illetékességi területtel)
 • Közel 50.000 főt ellátó 2011. decemberében felújított egészségügyi szakrendelő, teljes körű járóbeteg szakellátás, gondozás, szűrés,
 • geriátriai szakkórház látja el a város és a kistérség lakosságát,
 • 42.000 kötetet számláló könyvtárral rendelkezünk,
 • a művelődési ház színházterme 370 fő befogadására alkalmas,
 • városunkban megyei fenntartású gimnázium, valamint zeneiskola működik,
 • Uszoda áll rendelkezésre Dorog és térségének tanulói és lakossága számára.

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás működésének, ellátott feladatainak bemutatása:

Megalakulás, átalakulások

 • 1996. június 04-én alakult meg a Dorog Kistérségi Területfejlesztési Társulás.
  Társult önkormányzatok (15 település):
  Annavölgy, Bajna, Csolnok, Dág, Dorog, Epöl, Kesztölc, Leányvár, Máriahalom, Nagysáp, Piliscsév, Sárisáp, Tokod, Tokodaltáró, Úny
 • A 1999-ben alakult át a Dorog Kistérségi Területfejlesztési Társulás Dorog Térségi Társulássá ugyanazon 15 taggal.
 • A Dorog Térségi Társulás 2005. május 11-től Dorogi Többcélú Kistérségi Társulássá alakult.
  Társult önkormányzatok (15 település):
  Annavölgy, Bajna, Csolnok, Dág, Dorog, Epöl, Kesztölc, Leányvár, Máriahalom, Nagysáp, Piliscsév, Sárisáp, Tokod, Tokodaltáró, Úny

Társulásban ellátott, vállalt feladatok:

1996-2002-ig Dorog Kistérségi Területfejlesztési Társulás

A társulás célja: A társulásban résztvevő települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési programok kialakítása, a fejlesztések megvalósítását szolgáló közös pénzalap létrehozása.

2002.-2005.május 14-ig Dorog Térségi Társulás

Az 1990.évi LXV. törvény 8. §. (1) bekezdésben meghatározott „ A települési önkormányzat helyi közszolgáltatás feladatai közül a településfejlesztés, valamint a településrendezéshez kapcsolódó feladatokat” a társulás látja el.

2005. május 11-től a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás feladatai folyamatosan bővültek, 2011. évben az alábbi feladatokat látja el:

 • közoktatási feladatok;
 • egészségügyi feladatok;
 • szociális feladatok;
 • gyermekjóléti feladatok;
 • belső ellenőrzési feladatok;
 • területfejlesztési feladatok.
 • gyermekvédelmi szakellátási feladatok
 • mozgókönyvtári szolgáltatási feladatok
 • adósságkezelési szolgáltatás feladat

A társulás által alapított, valamint fenntartott intézmények:

 • 2007. január 01-től: Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
  Feladatai: családsegítés, gyermekjóléti feladatok, adósságkezelési szolgáltatás
 • 2007. januártól 01-től: Központi Háziorvosi Ügyelet (szakfeladat)
 • 2007. január 01-től Dorog és Térsége Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtási és Támogató Szolgálata
  Feladatai: támogató szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 • 2008. augusztustól névváltozás: Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat Feladatai kibővültek a szociális alapellátás feladatokkal (szociális étkeztetés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás)

Dorog, 2012. január 18.

Tisztelettel:

Dr. Tittmann János sk.
Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke