Tájékoztatás az elektronikus ügyintézésről

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján 2018. január 1-jétől elektronikus ügyintézésre kötelesek a gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók, valamint az alapítványok és az egyesületek is. Az E-ügyintézési törvény 9. § (1) bekezdése az elektronikus ügyintézést nem lehetőségként, hanem kötelezettségként írja elő az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek, közjogi jogalanyok, valamint a jogi képviselők számára.

Felhívom a jogszabályban elektronikus ügyintézésre kötelezettek figyelmét arra, hogy a papír alapon benyújtott kérelmeket, nyilatkozatokat, bevallásokat nem tudjuk figyelembe venni.

A Hivatal az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézési rendszeren és egységes, személyre szabott ügyintézési felületen biztosítja.

Elektronikus önkormányzati ügyintézési portál:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/kereses?sourceUrl=&searchType=T&url=ugyinditas&searchCity=Leányvár

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

Bevallás előállított magánfőzött párlat után