ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS - Tájékoztató az e-önkormányzat portál használatáról

Meghatalmazás - adóügyi eljárásban képviseleti jogosultság bejelentéséhez

Tájékoztatás az elektronikus ügyintézésről

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján 2018. január 1-jétől elektronikus ügyintézésre kötelesek a gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók, valamint az alapítványok és az egyesületek is. Az E-ügyintézési törvény 9. § (1) bekezdése az elektronikus ügyintézést nem lehetőségként, hanem kötelezettségként írja elő az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek, közjogi jogalanyok, valamint a jogi képviselők számára.

Felhívom a jogszabályban elektronikus ügyintézésre kötelezettek figyelmét arra, hogy a papír alapon benyújtott kérelmeket, nyilatkozatokat, bevallásokat nem tudjuk figyelembe venni.

A Hivatal az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézési rendszeren és egységes, személyre szabott ügyintézési felületen biztosítja.

Elektronikus önkormányzati ügyintézési portál:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/kereses?sourceUrl=&searchType=T&url=ugyinditas&searchCity=Leányvár

Helyi iparűzési adóval kapcsolatos nyomtatványok

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) az Eüsztv-ben meghatározott módon, azaz elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal. Az egyéni vállalkozókkal kapcsolatban azonban fontos rögzíteni azt, hogy az Eüsztv. alkalmazásában kizárólag az a magánszemély minősül egyéni vállalkozónak, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (a továbbiakban: EVNY-ben) is ekként szerepel.

 

Az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézésre kötelezett

    • gazdálkodó szervezet – ide nem értve a lakásszövetkezetet, valamint az adószámmal nem rendelkező alapítványt és egyesületet és az EVNY-ben nem szereplő, személyi jövedelemadó-törvény szerinti egyéni vállalkozót – elektronikus ügyintézését a cégkapuja vagy
    • az EVNY-ben szereplő egyéni vállalkozó KÜNY tárhelye
      útján tart kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal.

 

Ezen adózói csoportba tartozó jogalany az önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton köteles benyújtani – többek között – önadózásos adónemben a bejelentkezést, változásbejelentést és adóbevallást, kivetéses adónemben az adatbejelentést, mindkét adózási mód esetén a jogorvoslati, adómérséklési, fizetési könnyítés iránti és adóigazolás kiállítására irányuló kérelmet.

 

Elektronikus önkormányzati ügyintézési portál:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/kereses?sourceUrl=&searchType=T&url=ugyinditas&searchCity=Leányvár

 

E tájékoztatóban foglaltaktól független a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 42/D. §-a alapján az állami adóhatóságon keresztüli, elektronikus helyi iparűzési adóbevallás-benyújtás, azaz az adózó az állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést- és az adóelőleg-kiegészítés összegéről szóló bevallási kötelezettségét az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az általános nyomtatványkitöltő program használatával is teljesítheti.

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

Bevallás előállított magánfőzött párlat után