Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

Bevallás előállított magánfőzött párlat után