Számlaszámok a befizetések teljesítéséhez

Idegen bevétel számla:       58600489-11219422

Telekadó számla:               58600489-11219439

Építményadó számla:          58600489-11219446

Gépjárműadó számla:         58600489-11219491

Iparűzési adó számla:         58600489-11219501

Talajterhelési díj számla:   58600489-11219518

Késedelmi pótlék számla:    58600489-11219525

Bírság számla:                    58600489-11219532

Illetékbeszedési számla:     58600489-11220161

Egyéb bevételek számla:    58600489-11219477

KÖRZETI MEGBÍZOTT - ELÉRHETŐSÉG ÉS HAVI FOGADÓÓRÁK RENDJE

Jelenlegi körzeti megbízottjaink:

Csongrádi Norbert rendőr főtörzsőrmester: +36-70/658-1516

Sztána Gergely rendőr törzsőrmester: +36-70/504-2319

 

Fogadóórák helye: Önkormányzati Hivatal, Leányvár, Erzsébet u. 88.

Fogadóórák ideje: páros hét szerda, 10:30-11:00

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ESZTERGOMI JÁRÁSI HIVATALA

TÖRZSHIVATAL

(2500 Esztergom, Bottyán J. u. 3.)

Központi telefonszám: 33/500-065; 33/500-066; 33/500-067
Központi faxszám: 33/500-068
Központi e-mail cím: hivatal@esztergom.kemkh.gov.hu

ÜGYFÉLFOGADÁS IDEJE:

OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY

Hétfő 07.00 - 17.00
Kedd 08.00 - 14.00
Szerda 08.00 - 18.00
Csütörtök 08.00 - 18.00
Péntek 08.00 - 12.00

 


DOROGI KIRENDELTSÉG

(2510 Dorog, Hantken M. u. 8.)

Központi telefonszám: 33/738-760; 33/738-761; 33/738-762
Központi faxszám: 33/738-763
Központi e-mail cím: dorog_okmany@esztergom.kemkh.gov.hu

ÜGYFÉLFOGADÁS IDEJE:

OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY

Hétfő 07.00 - 17.00
Kedd 08.00 - 16.00
Szerda 08.00 - 14.00
Csütörtök 08.00 - 18.00
Péntek 08.00 - 14.00

 

NYERGESÚJFALUI KIRENDELTSÉG

(2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 104-106.)

Központi telefonszám: 33/514-327
Központi faxszám: 33/514-329
Központi e-mail cím: nyerges_okmany@esztergom.kemkh.gov.hu

ÜGYFÉLFOGADÁS IDEJE:

OKMÁNYIRODA

Hétfő 07.00 - 17.00
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 08.00 - 16.00
Csütörtök 08.00 - 18.00
Péntek 08.00 - 12.00

 

INTÉZHETŐ ÜGYEK TÍPUSA, TÁJÉKOZTATÓ JELLEGGEL:

 • Okmányirodában intézhető ügyek (személyazonosító- lakcím-, egyéni vállalkozói igazolvány, közlekedési- és járműigazgatás, személyi adat- és lakcímnyilvántartás, útlevél, mozgáskorlátozott személy parkolási igazolványa, regisztrációs eljárás)
 • Szociális igazgatással - (ápolási díj, egészségügyi szolgáltatás, időskorúak járadéka, alanyi és normatív közgyógyellátás)
 • Hadigondozással-,
 • Kommunális igazgatással- (temetők),
 • Menekültekkel, menedékjoggal és az ideiglenes menedéket élvezőkkel, valamint idegenredészettel- (befogadás anyagi feltételei, ellátások, támogatások),
 • Földügyi igazgatással-,
 • Állatvédelemmel-, állattartással-,
 • Honvédelemmel-, Helyi Védelmi Bizottság működésével-,
 • Ipari igazgatással- (távhő, villamos energia, földgáz),
 • Kereskedelmi igazgatással- (menazséria),
 • Vízügyi igazgatással-,
 • Oktatással- (tankötelezettség teljesítése, érettségi vizsgák feladatalapjainak elosztása),
 • Növényvédelmi igazgatással- (méregjelzésű vagy tűz- és robbanásveszélyes növényvédő szerek),
 • Ingatlanvállalkozással – (felügyelet),
 • Közlekedési igazgatással- (járdák, gyalogutak),
 • Környezetvédelmi igazgatással- (levegő-védelem),
 • Szabálysértésekkel kapcsolatos ügyek.

Egyéb: Leányvár településen minden pénteken 10.30 - 11.30 között KONDÁR ISTVÁN ügysegéd tart ügyfélfogadási időt.

Egészségügyi szolgálat Leányváron

Háziorvosi Rendelő

2021. január 1-jétől négy orvos, napi váltásban látja el a háziorvosi feladatokat Leányvár településen.

 

Rendelés időpontjai (betegellátás) :

Hétfő: 13:30-15.30

Kedd: 8.00-10.00

Szerda: 13:30-15.30

Csütörtök: 13:30-15.30

Péntek: 13:30-15.30

Egyéb betegúttal kapcsolatos ügyintézés: recept felírás, időpont előjegyzés, igazolásokkal és beutalókkal kapcsolatos ügyintézés, telefonos orvosi konzultáció (visszahívás) kérése, stb.

Tel.: 33/487-274, 30/751-93-33

Hétfő: 10.00-12.00

Kedd: 10.00-12.00

Szerda: 10.00-12.00

Csütörtök: 10.00-12.00

Péntek: 11.00-13.00

Készenléti idő : A készenlét ideje alatti rendelkezésre álláshoz telefonos kapcsolatfelvétel szükséges.

Kizárólag sürgős esetben! Tel.: 30/751-93-33

Hétfő: 8.00-10.00, 12.00-13.30, 15.30-16.00

Kedd: 12.00-16.00

Szerda: 8.00-10.00, 12.00-13.30, 15.30-16.00

Csütörtök: 8.00-10.00, 12.00-13.30, 15.30-16.00

Péntek: 8.00-11.00, 13.00-13.30, 15.30-16.00

 

Egyéb fontos információ:

-          Készenléti idő alatti sürgős esetben hívja a 30/751-93-33-as telefonszámot!

-          Életveszély, közterületi rosszullét esetén azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot!

-          A háziorvosi rendelési és rendelkezésre állási időn kívüli időszakban jelentkező sürgős ellátást igénylő esetben a Központi Háziorvosi Ügyeletet keresse fel a 33/441-008-as telefonszámon vagy a Dorog, Kossuth Lajos utca 6. szám alatt.

-          Táppénzes igazolás kiadására vonatkozó igényt telefonon előző nap szükséges jelezni, kérni.

-          Receptfelírásra (állandó gyógyszerek felírása) vonatkozó igényét elküldheti a leanyvar.rendelo@gmail.com e-mail címre is neve, lakcíme, születési dátuma, TAJ száma, telefonszáma megadásával és a szükséges gyógyszerek felsorolásával.

-          Amennyiben erős légúti, koronavírus fertőzésre utaló tüneteket észlel magán, NE személyesen keresse fel a háziorvosi rendelőt, telefonon jelentkezzen panaszaival.

-          Kontrollvizsgálatok alkalmával az ellátást biztosító orvost keresse fel!

 

 

Mindenkit kérünk a fenti szabályok betartására.

Segítő Együttműködésüket köszönjük!

 

Védőnői szolgálat
Szikoráné Burányi Rita védőnő
2518 Leányvár, Erzsébet utca 4.
06 (30) 551 8882

 • Várandós tanácsadás - Hétfő: 9.00 – 11.00
 • Csecsemő tanácsadás - Szerda: 9.00 – 11.30

Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő
2510 Dorog, Mária utca 20.
Telefon: 06 (33) 512-740
Fax: 06 (33) 443-503
http://rendelo.dorogkorhaz.hu/index.php

 

Körzeti Fogorvosi rendelő
2510 Dorog, Hősök tere 11.

Fogorvos: Dr. Hajnáczky Zsuzsanna

 • Kedd: 12.30 - 18.00
 • Szerda: 8.00 - 12.00
 • Csütörtök: 8.00 - 14.00

Tel.: 06-33/442-443

Előzetes bejelentkezés szükséges!

 

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 Leányvár

Tájékoztató a jegyzői hatáskörök változásáról 2013. januárt 1-től

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadási rendje

Tisztelt Lakosok!

Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadást tart minden szerdán 9-12 óráig a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.

A település családsegítője Csillag Ramóna követlenül a 06-30/427-8883-as telefonszámon hétfőtől csütörtökig 1/2 8-16 óráig, pénteken 1/2 8-14 óráig érhető el.

Sürgős esetekben, 16 óra után, illetve ünnepnapokon az esztergomi HÍD Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ Készenléti Ügyelete hívható a 06-70/379-0570-es telefonszámon.