Számlaszámok a befizetések teljesítéséhez

Idegen bevétel számla:       58600489-11219422

Telekadó számla:               58600489-11219439

Építményadó számla:          58600489-11219446

Gépjárműadó számla:         58600489-11219491

Iparűzési adó számla:         58600489-11219501

Talajterhelési díj számla:   58600489-11219518

Késedelmi pótlék számla:    58600489-11219525

Bírság számla:                    58600489-11219532

Illetékbeszedési számla:     58600489-11220161

Egyéb bevételek számla:    58600489-11219477

KÖRZETI MEGBÍZOTT - ELÉRHETŐSÉG ÉS HAVI FOGADÓÓRÁK RENDJE

Jelenlegi körzeti megbízottjaink:

Csongrádi Norbert rendőr főtörzsőrmester: +36-70/658-1516

Sztána Gergely rendőr törzsőrmester: +36-70/504-2319

 

Fogadóórák helye: Önkormányzati Hivatal, Leányvár, Erzsébet u. 88.

Fogadóórák ideje: páros hét szerda, 10:30-11:00

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ESZTERGOMI JÁRÁSI HIVATALA

TÖRZSHIVATAL

(2500 Esztergom, Bottyán J. u. 3.)

Központi telefonszám: 33/500-065; 33/500-066; 33/500-067
Központi faxszám: 33/500-068
Központi e-mail cím: hivatal@esztergom.kemkh.gov.hu

ÜGYFÉLFOGADÁS IDEJE:

OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY

Hétfő 07.00 - 17.00
Kedd 08.00 - 14.00
Szerda 08.00 - 18.00
Csütörtök 08.00 - 18.00
Péntek 08.00 - 12.00

 


DOROGI KIRENDELTSÉG

(2510 Dorog, Hantken M. u. 8.)

Központi telefonszám: 33/738-760; 33/738-761; 33/738-762
Központi faxszám: 33/738-763
Központi e-mail cím: dorog_okmany@esztergom.kemkh.gov.hu

ÜGYFÉLFOGADÁS IDEJE:

OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY

Hétfő 07.00 - 17.00
Kedd 08.00 - 16.00
Szerda 08.00 - 14.00
Csütörtök 08.00 - 18.00
Péntek 08.00 - 14.00

 

NYERGESÚJFALUI KIRENDELTSÉG

(2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 104-106.)

Központi telefonszám: 33/514-327
Központi faxszám: 33/514-329
Központi e-mail cím: nyerges_okmany@esztergom.kemkh.gov.hu

ÜGYFÉLFOGADÁS IDEJE:

OKMÁNYIRODA

Hétfő 07.00 - 17.00
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 08.00 - 16.00
Csütörtök 08.00 - 18.00
Péntek 08.00 - 12.00

 

INTÉZHETŐ ÜGYEK TÍPUSA, TÁJÉKOZTATÓ JELLEGGEL:

 • Okmányirodában intézhető ügyek (személyazonosító- lakcím-, egyéni vállalkozói igazolvány, közlekedési- és járműigazgatás, személyi adat- és lakcímnyilvántartás, útlevél, mozgáskorlátozott személy parkolási igazolványa, regisztrációs eljárás)
 • Szociális igazgatással - (ápolási díj, egészségügyi szolgáltatás, időskorúak járadéka, alanyi és normatív közgyógyellátás)
 • Hadigondozással-,
 • Kommunális igazgatással- (temetők),
 • Menekültekkel, menedékjoggal és az ideiglenes menedéket élvezőkkel, valamint idegenredészettel- (befogadás anyagi feltételei, ellátások, támogatások),
 • Földügyi igazgatással-,
 • Állatvédelemmel-, állattartással-,
 • Honvédelemmel-, Helyi Védelmi Bizottság működésével-,
 • Ipari igazgatással- (távhő, villamos energia, földgáz),
 • Kereskedelmi igazgatással- (menazséria),
 • Vízügyi igazgatással-,
 • Oktatással- (tankötelezettség teljesítése, érettségi vizsgák feladatalapjainak elosztása),
 • Növényvédelmi igazgatással- (méregjelzésű vagy tűz- és robbanásveszélyes növényvédő szerek),
 • Ingatlanvállalkozással – (felügyelet),
 • Közlekedési igazgatással- (járdák, gyalogutak),
 • Környezetvédelmi igazgatással- (levegő-védelem),
 • Szabálysértésekkel kapcsolatos ügyek.

Egyéb: Leányvár településen minden pénteken 10.30 - 12.30 között KONDÁR ISTVÁN ügysegéd tart ügyfélfogadási időt.

Egészségügyi szolgálat Leányváron

Orvosi Rendelő
Dr. Hargitai Zoltán háziorvos
2518 Leányvár, Erzsébet utca 4.
06 (33) 487-274

 • Hétfő: 8.00 - 12.00
 • Kedd: 14.00 - 18.00
 • Szerda: 8.00 - 12.00
 • Csütörtök: 8.30 - 10.30, 16.00 - 17.30
 • Péntek: 8.00 - 11.00

Védőnői szolgálat
Szikoráné Burányi Rita védőnő
2518 Leányvár, Erzsébet utca 4.
06 (30) 551 8882

 • Várandós tanácsadás - Hétfő: 9.00 – 11.00
 • Csecsemő tanácsadás - Szerda: 9.00 – 11.30

Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő
2510 Dorog, Mária utca 20.
Telefon: 06 (33) 512-740
Fax: 06 (33) 443-503
http://rendelo.dorogkorhaz.hu/index.php

Körzeti Fogorvosi rendelő
Dr. Hajnáczky Zsuzsa fogorvos
2510 Dorog, Hősök tere 11.
06 (33) 442–443 Előzetes bejelentkezés szükséges

 • Hétfő :        7.00 – 12.00
 • Kedd: 13.00 - 19.00
 • Szerda:       7.00 –  12.00
 • Csütörtök :  13.00 – 19.00
 • Péntek:        7.00 – 12.00

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 Leányvár

Tájékoztató a jegyzői hatáskörök változásáról 2013. januárt 1-től

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadási rendje

Tisztelt Lakosok!

Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadást tart minden szerdán 9-12 óráig a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.

A település családsegítője Veszprémi Tímea követlenül a 06-30/427-8883-as telefonszámon hétfőtől csütörtökig 1/2 8-16 óráig, pénteken 1/2 8-14 óráig érhető el.

Sürgős esetekben, 16 óra után, illetve ünnepnapokon az esztergomi HÍD Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ Készenléti Ügyelete hívható a 06-70/379-0570-es telefonszámon.