Meghívó

M e g h í v ó

 

Tisztelettel meghívom Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. december 15-én (hétfő) 18.00 órakor tartandó képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tanácsterme

Napirendi pontok:

 

  1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

2. A Képviselő-testület 2015. évi munkatervének megalkotása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

3. Leányvár Község gazdasági programja 2014-2019.

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

4. Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodás felülvizsgálata

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

5. Egyebek

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

 

Leányvár, 2014. december 8.

 

 

Hanzelik Gábor sk

polgármester

1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről

2. A képviselő-testület 2015. évi munkatervének megalkotása

3. Leányvár Község gazdasági programja 2014-2019.

4. Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának felülvizsgálata

5. A mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése