Meghívó

M e g h í v ó

Tisztelettel meghívom Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. szeptember 15-én (péntek) 18.00 órakor tartandó cikluszáró képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tanácsterme

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

2. Döntés KEOP-2014-4.10.0/F pályázat feltételes közbeszerzési eljárásra érkezett ajánlatokról.

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

3. Leányvár Község Önkormányzata 2014. I. féléves pénzügyi előirányzata és a 2014. évi költségvetésről szóló a 3/2014. (III.11.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester, Baumstark Tiborné Jegyző

4. A Leányvár Község Önkormányzatának 2014. évi I. féléves pénzügyi beszámolója

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester, Baumstark Tiborné Jegyző

5. Háziorvosi szerződés módosítása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

6. Közterületek elnevezéséről és házszámozásról szóló rendelet megalkotása

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

7. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázaton való részvételről

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

8. Galcsik Ferenc kérelme

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

 

Leányvár, 2014. szeptember 08.

Hanzelik Gábor sk

polgármester

1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről

2. Döntés KEOP-2014-4.10.0/F pályázat feltételes közbeszerzési eljárásra érkezett ajánlatokról.

3. Leányvár Község Önkormányzata 2014. I. féléves pénzügyi előirányzata és a 2014. évi költségvetésről szóló a 3/2014. (III.11.) önkormányzati rendelet módosítása

4. A Leányvár Község Önkormányzatának 2014. évi I. féléves pénzügyi beszámolója

5. Háziorvosi szerződés módosítása

6. Közterületek elnevezéséről és házszámozásról szóló rendelet megalkotása

7. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázaton való részvétel

8. Galcsik Ferenc kérelme