Meghívó

M e g h í v ó


Tisztelettel meghívom Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. július 21-én (hétfőn) 18.00 órakor tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tanácsterme

 

Napirendi pontok:

 

1. Farkas János Művelődési Ház vizesblokk felújításának kivitelező kiválasztása

2. Leányvár Erzsébet utca járdafelújítás kivitelezői ajánlatkérés

3. Leányvári Polgárőrség hozzájárulás kérelme

 

Leányvár, 2014. július 11.

Hanzelik Gábor sk

polgármester

1.Farkas János Művelődési Ház vizesblokk felújítás

3.Leányvári Polgárőrség