Meghívó

M e g h í v ó

 

Tisztelettel meghívom Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. április 20-án (hétfőn) 18.00 órakor tartandó képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tanácsterme

 

Napirendi pontok:

 

1. Beszámoló a két ülés közt eltelt időszak eseményeiről

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

2. 2014. évi költségvetési előirányzat módosítása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

3. Beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

4. 2014. évi zárszámadási rendelet megalkotása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

5. Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzésről

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

6. Döntés civil szervezetek támogatásáról

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

7. Iskola intézményvezetői pályázat véleményezése

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

8. Egyebek

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

 

Leányvár, 2015. április 10.

 

Hanzelik Gábor

polgármester

1. Beszámoló a két ülés közt eltelt időszak eseményeiről

2. 2014. évi költségvetési előirányzat módosítása

3. Beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

4. 2014. évi zárszámadási rendelet megalkotása

5. Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzésről

6. Döntés civil szervezetek támogatásáról

7. Iskola intézményvezetői pályázat véleményezése