Meghívó a Képviselő-testület 2015. február 9-én tartandó ülésére

M e g h í v ó

 

Tisztelettel meghívom Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. február 9-én (hétfő) 18.00 órakor tartandó képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tanácsterme

 

Napirendi pontok:

 

  1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester,

2. A 2015. évi költségvetési rendelet előterjesztése

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester, Baumstark Tiborné jegyző

3. Adórendelet felülvizsgálata

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

4. A Leányvári Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

5. A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosítása

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

6. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítása

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

7. A polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

8. Egyebek

- a polgármester éves cafetéria-juttatásának meghatározása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester, Baumstark Tiborné jegyző

Leányvár, 2015. február 2.

 

Hanzelik Gábor sk

polgármester

1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről

3. A helyi adórendelettel kapcsolatos tájékoztatás

4. A Leányvári Német Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata

5. A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása

6. SZMSZ módosítás

7. A polgármester 2015. évi szabadságolási tervének elfogadása