Meghívó a Képviselő-testület 2015. március 19-én (csütörökön) tartandó ülésére

M e g h í v ó

 

Tisztelettel meghívom Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. március 19-én (csütörtökön) 18.00 órakor tartandó képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tanácsterme

 

 

Napirendi pontok:


1.Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester,

2. Szabályzatok elfogadása

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

3. 2015. évi Közbeszerzési terv elfogadása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

4. A helyi adórendelet módosítása

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

5. A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

/előterjesztés a testületi ülésen kerül kiosztásra/

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

6. Ingatlan elővásárlási jog levétele az 1002-es helyrajzi számú ingatlanról

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

7.  Közétkeztetési pályázat kiírása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

8. Döntés óvodabővítési pályázaton való részvételről

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

9. Egyebek

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester, Baumstark Tiborné jegyző

 

Leányvár, 2015. március 12.

 

Hanzelik Gábor sk

polgármester

1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről

5. A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

6. Ingatlan elővásárlási jog levétele az 1002-es helyrajzi számú ingatlanról

7. Közétkeztetési pályázat kiírása

8. Döntés óvodabővítési pályázaton való részvételről