Meghívó

M e g h í v ó

 

Tisztelettel meghívom Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. november 9-én (hétfő) 18.00 órakor tartandó képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tanácsterme

Napirendi pontok:

 

  1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

2. 2016. évi ellenőrzési ütemterv elfogadása

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző,

3. Beszámoló a Hivatal munkájáról

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

4. Képviselő-testület 2016. évi munkatervének megalkotása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

6. Hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról és igénybevételének szabályairól szóó rendelet módosítása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

7. Panoráma utca 219 hrsz. vételi ajánlata

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

8. Egyebek

-a.) Háziorvosi szerződés felülvizsgálata (közüzemi díjak)

-b.) Gerstner Jánosné vételi ajánlata

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

 

Leányvár, 2015. november 3. Hanzelik Gábor sk

polgármester

 

1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről

2. 2016. évi ellenőrzési ütemterv elfogadása

3. Beszámoló a Hivatal munkájáról

4. A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének megalkotása

5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat

6. Hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról és igénybevételének szabályairól szóló rendelet módosítása

7. Panoráma utca 219. hrsz vételi ajánlata

8. Egyebek - a.) Háziorvosi szerződés felülvizsgálata (közüzemi díjak) b.) Gerstner Jánosné vételi ajánlata