Meghívó

M e g h í v ó

Tisztelettel meghívom Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2016. április 18-én (hétfő) 18.00 órakor

tartandó képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tanácsterme

Napirendi pontok:

 

 

1)      Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

2)      Panoráma utca útburkolat felújítása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

3)      2015. évi költségvetési előirányzat módosítása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

4)      Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

5)      2015. évi zárszámadási rendelet megalkotása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

6)      Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzésről

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

 

7)      Dorogi Kistérségi Társulás 2015. évi beszámolója

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

8)      Döntés civil szervezetek támogatásáról

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

9)      A háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló rendelet elfogadása

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

 

10)  A köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet módosítása

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

 

11)  Pilisi Építészeti Útmutató

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

12)  Vételi ajánlat Leányvár a 1106, 179/3 hrsz-ú ingatlanokra

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

13)  Fogászati ügyelet díjának változása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

14)  Egyebek

a)      Zártkerti ingatlanok művelési ág alóli kivonása (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

 

Leányvár, 2016. április 11.               

Hanzelik Gábor sk

polgármester

1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

2. Panoráma utca útburkolat felújítása

7. Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi beszámolója

12. Vételi ajánlat a Leányvár a 179/3 hrsz-ú, valamint az 1106 hrsz-ú ingatlanra

13. Fogászati ügyelet díjának változása

14. Egyebek / a.) Zártkerti ingatlanok művelési ág alóli kivonása