Meghívó

M e g h í v ó

 

Tisztelettel meghívom Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2016. február 22-én (hétfő) 17.00 órakor tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tanácsterme

Napirendi pontok:

 

 

  1. Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar óvodavezetői pályázat elbírálása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

2. "Panoráma utca útburkolat felújítás" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

3. Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

4. Integrált Területi Program keretmegállapodás elfogadása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester+

5. Közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére részletfizetési kérelem

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

6. Vételi ajánlat a Leányvár 016/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlására

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

 

 

 

Leányvár, 2016. február 17. Hanzelik Gábor sk

polgármester

 

2. "Panoráma utca útburkolat felújítás" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

3. Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

4. Integrált Területi Program keretmegállapodás elfogadása

5. Közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére részletfizetési kérelem

6. Vételi ajánlat a Leányvár 016/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlására