Meghívó

M e g h í v ó

Tisztelettel meghívom Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2016. június 6-án (hétfő) 18.00 órakor

tartandó képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tanácsterme

Napirendi pontok:

 

1)      Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

2)      Rendőrségi tájékoztató községünk közbiztonsági helyzetéről

Előadó: Dorogi Rendőrkapitányság vezetője

3)      Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi beszámolója

Előadó: Juhász Péter tűzoltó alezredes tűzoltóparancsnok

4)      Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról

Előadó: Tóth Krisztián a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezetője

5)   Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló

Előadó: Újbányi Tiborné intézményvezető

6)   Háziorvosi Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló

Előadó: Dr. Hargitai Zoltán háziorvos

7)   Védőnői Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló

Előadó: Szikoráné Burányi Rita védőnő

8)      A PÁIK Grundschule Leinwar működéséről szóló beszámoló
Előadó: Nagyné Engler Zsuzsanna iskolaigazgató

9)      A Leányvári Óvoda Leinwar működéséről szóló beszámoló
Előadó: Kiss Lászlóné óvodavezető

10)  Beszámoló a Művelődési Ház tevékenységéről

Előadó: Pócsföldi Gáborné intézményvezető

11)  Civil szervezetek beszámolója

Előadó: Németh Gábor LNNKKE elnök, Bánffy Domokos, Leányvári Sport Egyesület Asztalitenisz Szakosztály vezető, Tóth Ágnes LENA elnök, Kucsera Lászlóné Piliscsévi Sport Egyesület elnök

12)   Hármashatár közterület jellegének megváltoztatása

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

13)   Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirat módosítása

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

14)    Az épített környezet védelméről szóló rendelet módosítása

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

15)    A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

16)    Egyebek

a.)    Ingatlan eladás részletfizetési kérelem

b.)    Döntés iskolai felújítások kivitelezőinek kiválasztásáról

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

 

Leányvár, 2016. május 30.     Hanzelik Gábor sk

polgármester

 

1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

2. Rendőrségi tájékoztató községünk közbiztonsági helyzetéről

3. Esztergomi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi beszámolója

5. Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló

6. Háziorvosi Szolgálati tevékenységéről szóló beszámoló

7. Védőnői Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló

8. PÁIK Grundschule Leinwar működéséről szóló beszámoló

12. Hármashatár közterület jellegének megváltoztatása

13. Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirat módosítása

15. A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

16. Egyebek - a) ingatlan eladás részletfizetési kérelem, b) Döntés iskolai felújítások kivitelezőinek kiválasztásáról