Meghívó

M e g h í v ó

Tisztelettel meghívom Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2016. november 14-én (hétfő) 18.00 órakor

tartandó képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tanácsterme

Napirendi pontok:

 

1)      Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

2)      2017. évi ellenőrzési ütemterv elfogadása

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző, meghívott: Bacsa Györgyné belső ellenőr

3)      Beszámoló a Hivatal munkájáról
Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

 

4)      Képviselő-testület 2017. évi munkatervének megalkotása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

5)      Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

6)      A helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

 

7)      A belterületi utak forgalmi rendjéről szóló rendelet módosítása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester, Baumstark Tiborné jegyző

 

8)      A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

 

9)      A filmforgatásról szóló rendelet módosítása

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

 

10)  Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet elfogadása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester, Baumstark Tiborné jegyző

 

11)  Egyebek

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

 

Leányvár, 2016. október 28.

Hanzelik Gábor sk

polgármester

1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

2. 2017. évi ellenőrzési ütemterv elfogadása

3. Beszámoló a Hivatal munkájáról

4. A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének megalkotása

5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat

6. A helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálat

10. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet elfogadása