Meghívó

M e g h í v ó

Tisztelettel meghívom Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2016. szeptember 12-én (hétfő) 18.00 órakor

tartandó képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tanácsterme

Napirendi pontok:

 

 

1)      Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

2)      2016. évi I. félévi költségvetési előirányzat módosítás

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester, Sztabina Zsoltné pénzügyi ügyintéző

3)      Beszámoló a 2016. évi I. féléves költségvetés végrehajtásáról

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester, Sztabina Zsoltné pénzügyi ügyintéző

4)      Szabályzatok felülvizsgálata

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

5)      ASP-vel kapcsolatos pályázati felhívás (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

6)      ÉDV Zrt. vagyonértékelés és vagyonleltár elfogadása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

7)      Önkormányzati kezelésű utak forgalmi rendjének felülvizsgálata

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző, Hanzelik Gábor polgármester

8)       Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

9)      Egyebek

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

 

Leányvár, 2016. szeptember 6.

Hanzelik Gábor sk

polgármester

1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

2. 2016. évi I. félévi költségvetési előirányzat módosítás

3. Beszámoló a 2016. évi I. féléves költségvetés végrehajtásáról

5. ASP-vel kapcsolatos pályázati felhívás

7. Önkormányzati kezelésű utak forgalmi rendjének felülvizsgálata

8. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat

9. Egyebek