Meghívó

M e g h í v ó

 

Tisztelettel meghívom Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2016. február 1-én (hétfő) 18.00 órakor tartandó képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tanácsterme

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

2. 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

3. A Leányvári Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

felülvizsgálata

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

4. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

5. Közterület elnevezése, házszám-megállapítás

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

6. 2016. évi Közbeszerzési terv elfogadása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

7. A polgármester 2016. évi szabadságolási ütemterévnek elfogadása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

8. A polgármester éves cafetéria-juttatásának meghatározása

Előadó: Haznelik Gábor polgármester

9. Ingatlanközvetítői szerződés

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

10. Egyebek

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

Leányvár, 2016. január 26.

Hanzelik Gábor sk

polgármester

1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

5. Közterület elnevezése, házszám megállapítás

6. 2016. évi Közbeszerzési terv elfogadása

7. A polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása

8. A polgármester éves cafetéria-juttatásának meghatározása

10. Egyebek