Meghívó

M e g h í v ó

Tisztelettel meghívom Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2017. április 24-én (hétfő) 18.00 órakor

tartandó képviselő-testületi ülésére.


Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tanácsterme

Napirendi pontok:

1)      Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

2)      2016. évi költségvetési előirányzat módosítása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

3)      Beszámoló a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

4)      2016. évi zárszámadási rendelet megalkotása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

5)      Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzésről

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

 

6)      Dorogi Kistérségi Társulás 2016. évi beszámolója

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

7)      Döntés civil szervezetek támogatásáról

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

8)      Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

9)      Víziközmű tulajdon átadás

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

10)  Döntés köztisztviselők napjáról

Előadó: Baumstark Tiborné

 

11)  Erzsébet utcai járdaépítésre érkezett ajánlatok elbírálása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

12)  Egyebek

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

Leányvár, 2017. április 19.

Hanzelik Gábor sk

polgármester

1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

5) Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzésről

9) Víziközmű tulajdon átadás

10) Döntés köztisztviselők napjáról

11) Erzsébet utcai járdaépítésre érkezett ajánlatok elbírálása