Meghívó

M e g h í v ó

Tisztelettel meghívom Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2017. december 8-án (péntek) 16.00 órakor

tartandó képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tanácsterme

Napirendi pontok:

 

 

1)      Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

2)      Települési arculati kézkönyv, településképi rendelet elfogadása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

3)      Rendeletek felülvizsgálata

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

4)      A Leányvári Óvoda alapító okiratának módosítása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

5)      2018. évi ellenőrzési ütemterv elfogadása

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

 

6)      Ingatlanügyek

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

7)      Egyebek

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

 

 

Leányvár, 2017. november 30.

Hanzelik  Gábor s.k.

polgármester