Meghívó

M e g h í v ó

Tisztelettel meghívom Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2017. január 30-án (hétfő) 18.00 órakor

tartandó képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tanácsterme

Napirendi pontok:

 

1)      Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

2)      A polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

 

3)      Az alpolgármester illetményének meghatározása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

4)      A polgármester éves cafetéria-juttatásának meghatározása

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

 

5)      A polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

6)      Bölcsődei ellátásra vonatkozó feladatellátási szerződés elfogadása

Előadó: Haznelik Gábor polgármester

 

7)      2017. évi költségvetési rendelet elfogadása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester, Sztabina Zsoltné gazdálkodó

 

8)      A Leányvári Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

felülvizsgálata

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

9)      Egyebek

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

 

 

Leányvár, 2017. január 25.

Hanzelik Gábor sk

polgármester

1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

2) A polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása

3) Az alpolgármester illetményének meghatározása

4) A polgármester éves cafetéria-juttatásának meghatározása

5) A polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása

6) Bölcsődei ellátásra vonatkozó feladatellátási szerződés elfogadása

7) 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása

8) A Leányvári Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata