Meghívó

M e g h í v ó

Tisztelettel meghívom Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2017. november 13-án (hétfő) 18.00 órakor

tartandó képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tanácsterme

Napirendi pontok:

 

1)      Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

2)      Óvodavezetői pályázat elbírálása

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző, meghívott: Szakmár Krisztina pályázó

 

3)      2017. évi költségvetési előirányzat módosítás, pénzügyi beszámoló

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester, meghívott: Sztabina Zsoltné gazdálkodó

 

4)      Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat elbírálása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

5)      2017. évi közbeszerzési terv módosítása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

6)      Képviselő-testület 2018. évi munkatervének megalkotása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

7)      Települési arculati kézkönyv véleményezése

Előadó: Haznelik Gábor polgármester

 

8)      A reklámok és reklámhodozók elhelyezéséről szóló rendelet elfogadása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

9)      A helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

 

10)  A helyi népszavazásról szóló rendelet elfogadása

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

 

11)  A temetőről és temetkezésről szóló rendelet módosítása

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

 

12)  Beszámoló a Hivatal munkájáról
Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

 

13)  2018. évi ellenőrzési ütemterv elfogadása

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

 

14)  Egyebek

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

 

Leányvár, 2017. november 2. Hanzelik Gábor sk

polgármester

1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

2) Óvodavezetői pályázat elbírálása

3) 2017. évi költségvetési előirányzat módosítás, pénzügyi beszámoló

4) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat elbírálása

5) 2017. évi közbeszerzési terv módosítása

6) Képviselő-testület 2018. évi munkatervének megalkotása

8) A reklámok és reklámhodozók elhelyezéséről szóló rendelet elfogadása

10) A helyi népszavazásról szóló rendelet elfogadása

12) Beszámoló a Hivatal munkájáról

13) 2018. évi ellenőrzési ütemterv elfogadása

14) Egyebek