Meghívó

M e g h í v ó

Tisztelettel meghívom Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2017. szeptember 18-án (hétfő) 18.00 órakor

tartandó képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tanácsterme

Napirendi pontok:

 

1)      Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

2)      Leányvári Erdély Jenő Általános Iskola működéséről szóló beszámoló
Előadó: Nagyné Engler Zsuzsanna iskolaigazgató

3)      A Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar működéséről szóló beszámoló
Előadó: Kiss Lászlóné óvodavezető

4)      Tájékoztatás a 2017. évi gazdálkodásról

Előadó: Hanezlik Gábor polgármester

5)      Panoráma utca szennyvíz közmű hálózat kivitelező választás

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

6)      Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat csatlakozási nyilatkozat

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

7)      ÉDV Zrt. 2018-2030 gördülő fejlesztési terv elfogadása

Előadó: Haznelik Gábor polgármester

8)      Egyebek

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

Leányvár, 2017. szeptember 4. Hanzelik Gábor sk

polgármester

1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

2) Leányvári Erdély Jenő Általános Iskola működéséről szóló beszámoló

3) A Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar működéséről szóló beszámoló

4) Tájékoztatás a 2017. évi gazdálkodásról

5) Panoráma utca szennyvíz közmű hálózat kivitelező választás

6) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat csatlakozási nyilatkozat

7) ÉDV Zrt. 2018-2030 gördülő fejlesztési terv elfogadása

8) Egyebek