Meghívó

M e g h í v ó

Tisztelettel meghívom Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2018. január 29-én (hétfő) 18.00 órakor

tartandó képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tanácsterme

Napirendi pontok:

 

1)      Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

2)      A polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

 

3)      Az alpolgármester illetményének meghatározása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

4)      A polgármester éves cafetéria-juttatásának meghatározása

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

 

5)      2018. évi költségvetési rendelet elfogadása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

6)      A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

 

7)      A Leányvári Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

felülvizsgálata

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

8)      2018. évi Közbeszerzési terv elfogadása, valamint a TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00005. támogatás keretében az orvosi rendelő felújítás közbeszerzési eljárásának megindítása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

9)      A polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

10)  Döntés a Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar szünidei zárvatartásáról

Előadó: Haznelik Gábor polgármester

 

11)  Az egyes elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos rendelkezések, valamint Leányvár településképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 4/2013. (III.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

 

12)  Egyebek

a.)    Ulmod-Bau Kft. vételi ajánlata

b.)    Beerfort Sörfőzde kérelme

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

 

Leányvár, 2018. január 22.

Hanzelik Gábor sk

polgármester

1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

2) A polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása

3) Az alpolgármester illetményének meghatározása

4) A polgármester éves cafetéria-juttatásának meghatározása

6) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítása

7) A Leányvári Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

8) 2018. évi Közbeszerzési terv elfogadása, valamint a TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00005. támogatás keretében az orvosi rendelő felújítás közbeszerzési eljárásának megindítása

9) A polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása

10) Döntés a Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar szünidei zárvatartásáról

11) Az egyes elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos rendelkezések, valamint Leányvár településképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 4/2013. (III.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

12. Egyebek