Meghívó

M e g h í v ó

Tisztelettel meghívom Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2018. június 25-én (hétfő) 18.00 órakor

tartandó képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tanácsterme

Napirendi pontok:

1)      Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

2)      Rendőrségi tájékoztató községünk közbiztonsági helyzetéről

Előadó: Málnás Zsolt r. alezredes, meghívott Boglár Zoltán r. törzsőrmester

 

3)      Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi beszámolója

Előadó: Molnár Pál tűzoltó alezredes tűzoltóparancsnok

 

4)      Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi beszámolója

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

5)      Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról

Előadó: Tóth Krisztián a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezetője,

meghívott: Dubiczkiné Bitter Csilla családsegítő, Csillag Ramóna családsegítő

 

6)   Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló

Előadó: Újbányi Tiborné intézményvezető, meghívott: Jákói Ivett szociális gondozó

 

7)   Háziorvosi Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló

Előadó: Dr. Hargitai Zoltán háziorvos

 

8)   Védőnői Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló

Előadó: Szikoráné Burányi Rita védőnő

 

9)      Beszámoló a Művelődési Ház tevékenységéről

Előadó: Pócsföldi Gáborné intézményvezető

 

10)  Tündérkert Egyesülettel kötött megállapodás módosítása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

11)  Panoráma utca telekalakítás

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

12)  Északdunántúli Vízmű Zrt. gördülő fejlesztési tervének módosítása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

13)  Közbeszerzési Szabályzat elfogadása

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

 

14)  Egyebek

a)      Panoráma utcai 4 db ingatlannal kapcsolatos vételi ajánlat

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

 

Leányvár, 2018. június 18.

Hanzelik Gábor sk

polgármester

1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

2) Rendőrségi tájékoztató községünk közbiztonsági helyzetéről

3) Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi beszámolója

4) Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi beszámolója

5) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról

6) Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló

7) Háziorvosi Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló

8) Védőnői Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló

9) Beszámoló a Művelődési Ház tevékenységéről

10) Tündérkert Egyesülettel kötött megállapodás módosítása

11) Panoráma utca telekalakítás

12) Északdunántúli Vízmű Zrt. gördülő fejlesztési tervének módosítása

13) Közbeszerzési Szabályzat elfogadása

14) Egyebek a) Panoráma utcai 4 db ingatlannal kapcsolatos vételi ajánlat