Meghívó

M e g h í v ó

Tisztelettel meghívom Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2018. november 12-én (hétfő) 18.00 órakor

tartandó képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tanácsterme

Napirendi pontok:

 

1)      Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

2)      2018. évi költségvetési előirányzat módosítás, pénzügyi beszámoló

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester, meghívott: Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

 

3)      Leányvári Óvoda névváltoztatásával kapcsolatos döntés

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

 

4)      Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat elbírálása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

5)      Képviselő-testület 2019. évi munkatervének megalkotása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

6)      Beszámoló a Hivatal munkájáról
Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

 

7)      2019. évi ellenőrzési ütemterv elfogadása

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

 

8)      A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet elfogadása

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

 

9)      A helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

 

10)  Leányvár Község Panoráma utca útépítés befejező szakaszára kivitelező kiválasztása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

11)  Ravatalozó felújítás – tervek elfogadása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

12)  Egyebek

a)      Pilis Naturpark javaslat

b)      Templom utca úttervezési ajánlat elfogadása

c)      10 -es út és pizzéria közötti útszakasz közvilágítása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

 

Leányvár, 2018. november 5.

Hanzelik  Gábor s.k.

polgármester

1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

3) Leányvári Óvoda névváltoztatásával kapcsolatos döntés

4) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat elbírálása

5) Képviselő-testület 2019. évi munkatervének megalkotása

6) Beszámoló a Hivatal munkájáról

7) 2019. évi ellenőrzési ütemterv elfogadása

8) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet elfogadása

9) A helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata

10) Leányvár Község Panoráma utca útépítés befejező szakaszára kivitelező kiválasztása

12) Egyebek a) Pilis Naturpark javaslat b) Templom utca úttervezési ajánlat elfogadása c) 10 -es út és pizzéria közötti útszakasz közvilágítása